Afschaffing verplichting om te gaan stemmen is oplossing voor volmachtengebedel in onder andere rusthuizen

6 oktober 2018, over deze onderwerpen: Democratie

Het ronselen van zo veel mogelijk volmachten door politici in rusthuizen komt elke verkiezing terug en is een gevolg van de plicht die hier bestaat om te gaan stemmen (de zogenaamde ‘opkomstplicht’).

In tegenstelling tot vroeger toen politici karrevrachten volmachten ophaalden, mag er slechts één volmacht per stemgerechtigde worden gebruikt. Een verbetering van het systeem maar nog steeds een model die tot bizarre praktijken leidt, waarbij volmachten nog steeds en masse worden opgehaald om vervolgens uitgedeeld te worden aan vrienden en partijgenoten. “De bedoeling van de wetswijziging - een verbod van het verzamelen in één hand van talrijke stemmen van onwetende kiezers – wordt daardoor onderuit gehaald”, zegt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt.

Misschien kunnen volgende oplossingen eventueel soelaas brengen: rusthuizen proberen hun bejaarden fysiek naar het stemhokje te krijgen, stemhokjes in het rusthuis zelf laten installeren, een beter toezicht van de familieleden die zelf de volmacht gebruiken in overeenstemming met de wensen van de bejaarden. Want ook bejaarden zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving en velen van hen willen hun politieke voorkeur laten gelden.

Maar voor die bejaarden die dat niet willen, stelt Kamerlid Wim Van der Donckt het volgende voor: “Schaf die verplichting af om te moeten gaan stemmen”. Wat ben je met het opleggen van een plicht als vele kiezers het als een last ervaren, er fysiek niet meer toe in staat zijn of niet geïnteresseerd zijn?”

Wim Van der Donckt besluit: “Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot een versterking van de democratie, want elke politicus wordt ertoe verplicht de kiezer inhoudelijk te overtuigen om zijn stem voor hem uit te brengen, zo niet blijft die kiezer thuis. En dat afschaffen zal ook de kwalijke praktijk van het ronselen van volmachten uit de wereld helpen.”