Afrikaanse tournee minister Reynders

13 september 2018, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Diplomatie, Afrika

De zesdaagse rondreis van minister Didier Reynders aan het Afrikaanse continent roept vele vragen op bij N-VA-parlementsleden Peter Luykx, Karl Vanlouwe en Marc Hendrickx. Het bezoek, dat de minister langs Benin, Zuid-Afrika, Angola en Congo-Brazzaville leidde, leidde tot enkele controversiële titels in de Zuid-Afrikaanse pers. Zo zou Reynders volgens diezelfde pers een Belgische financiële bijdrage van 30 miljoen euro aan de omstreden Zuid-Afrikaanse landhervormingen beloofd hebben. Dit zet kwaad bloed bij de N-VA’ers: “Niet in onze naam, niet met onze steun.”

N-VA vraagt dat minister Reynders de puntjes op de i zet.

Op maandag had minister Reynders een ontmoeting met zijn Zuid-Afrikaanse evenknie, minister voor Buitenlandse Betrekkingen en Internationale Samenwerking Lindiwe Sisulu. Een bilaterale ontmoeting over economie, migratie, klimaat, toerisme, de regio, een partnerschap binnen de VN Veiligheidsraad, etc… zo liet de Belgische diplomatie optekenen. Maar de Zuid-Afrikaanse pers sprong een heel ander gespreksonderwerp in het oog, één van politiek gewicht in het land: Belgische steun aan het landhervormingsproces van de ANC, niet enkel inhoudelijk maar zelfs financieel.

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe: “Zuid-Afrika staat in 2019 voor een belangrijk verkiezingsjaar. Het almachtige ANC, geplaagd door corruptieschandalen, machtsmisbruik en slechte economische cijfers, wil dan ook haar blazoen oppoetsen. Om terug aan populariteit te winnen bij haar traditionele achterban, zetten ze in op een radicaal onteigeningsbeleid dat grote landbouwdomeinen, nu vaak nog in eigendom van blanke boeren, zal herverdelen. Het populistische haast anti-blanke karakter van deze hervormingen is de meesten niet ontgaan en roept terecht internationaal heel wat protest op.”

Collega Marc Hendrickx valt hem bij: “Zuid-Afrika is een Vlaams partnerland. Voor ons vormen de landhervormingen op zich geen probleem, ze kunnen zelfs een positieve rol spelen in de ontwikkeling van het land. Cruciaal is natuurlijk wel dat dit op een doordachte en respectvolle manier gebeurt. Eigendomsrechten - een hoeksteen van een stabiele samenleving - mogen niet zomaar met de voeten getreden worden, ongeacht de etnische achtergrond van de landbouwer of historische sentimenten. En bij de huidige plannen is dat juist wél het geval. We maken ons dan ook grote zorgen over de gevolgen op lange termijn voor hun economie, voedselzekerheid en de samenleving. Zuid-Afrika mag geen tweede Zimbabwe worden. Het verbaast ons dan ook als een federaal minister woordelijk geciteerd wordt als voorstander van een grootschalige onteigening zonder compensatie.”

Kamerlid Peter Luykx: “Met fenomenen als de plaasmoorde, het verdringen van de unieke Afrikaner cultuur en taal, maar ook de controversiële landhervormingen brachten we vanuit N-VA Zuid-Afrika zowel Vlaams als federaal meermaals in de parlementaire en publieke aandacht. Minister Reynders en zijn kabinet wisten dus zeer goed dat de kwestie gevoelig ligt voor ons als partij en dat een beslissing als deze niet zomaar, zonder enig overleg, op onze instemming kon rekenen.  Wij verwachten dat minister Reynders de puntjes op de ‘i’ zet en duidelijk de landonteigeningen zonder compensaties afkeurt.  Vandaag de dag is de landbouwsector nog steeds goed voor 900 000 banen en de vormt het 3,9 procent van de Zuid-Afrikaanse economie. In de afgelopen jaren was de landbouwsector, ondanks het economisch wanbeleid van de ANC-regering, een van de schaarse en belangrijke sectoren die bijdroegen aan de economische groei. De landbouwsector blijft een ankerpunt voor voedselzekerheid in Zuid-Afrika, maar wordt steeds kwetsbaarder. Mogelijke landonteigeningen bedreigen niet alleen deze economische poot in Zuid Afrika maar bedreigen ook de voedselzekerheid.