ACV verliest alle geloofwaardigheid

28 maart 2018, over deze onderwerpen: Het middenveld, Belastingen, ACW-schandaal, Fiscale fraude, Financiën

De Tijd bericht vandaag dat de grote en machtige industrievakbond ACV Metea, miljoenen euro’s via Luxemburg en het eiland Mauritius investeert. ”De onthullingen van vandaag bewijzen de stuitende hypocrisie van het ACV. Voortdurend ethische verklaringen afleggen en tegelijkertijd de eigen principes de nek omwringen”, zegt Kamerlid Wim Van der Donckt.

Tijd voor de toplui van de vakbond om in de spiegel te kijken. De Arco-schulden willen ze afwentelen op de belastingbetaler en ondertussen ontwijken ze zelf belastingen via Luxemburgse en Mauritiaanse constructies. “Neem jullie verantwoordelijkheid op en kom eens écht op voor jullie achterban, het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld en de Arco-coöperant. Een vakbond speelt namelijk een belangrijke rol in de verdediging van de werknemers”, aldus Kamerlid Peter Dedecker.

“Hoe wrang klinken de claims van deze zelfverklaarde verdedigers van de solidariteit nu? De top van het ACW/beweging.net blijft al die jaren in hetzelfde bedje ziek. Het ACV en het ACW kunnen pas namens hun leden spreken als ze ook opkomen vóór die leden en die zich ook achter de beweging scharen met eigen middelen in plaats van met belastinggeld”, vervolgt Peter Dedecker.

De constructies van ACV in fiscale paradijzen staan haaks op hun eigen pleidooi tegen legale belastingontwijking. Zo staat in het ACV-memorandum voor de verkiezingen van 25 mei 2014 te lezen: “paal en perk te stellen aan de fiscale dumping, onder meer via een resolute strijd tegen fiscale fraude en ontwijking (o.m. uitroeiing van de Europese belastingparadijzen)” in een ACV-persbericht van 13 november 2014: “Grote bedrijven ontwijken in ons land miljarden euro’s aan belastingen door wettelijke maar onethische constructies op te zetten in fiscale paradijzen als Luxemburg.”

Kamerlid Wim Van der Donckt heeft een aantal voorstellen om dit soort wantoestanden in de toekomst te vermijden: “Geef aan de vakbonden Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid en de hiermee samenhangende boekhoudkundige verplichtingen. Zij nemen allerlei belangrijke beslissingen, zetelen in talrijke beslissingsinstellingen en worden deels met belastinggeld gefinancierd, zodat het meer dan gerechtvaardigd is dat zij - net als de werkgeversorganisaties - rechtspersoonlijkheid krijgen en een openboekhouding voeren. Schaf ook de vakbondspremies nu eens eindelijk af. Die zorgt ervoor dat elk vakbondslid zijn vakbondslidgeld volledig krijgt terugbetaald. Voor het gesyndiceerde overheidspersoneel zorgt de overheid zelf voor de terugbetaling, voor de gesyndiceerde werknemer in de privé wordt dit gefinancierd door de werkgevers. M.a.w. hebben ze een knap systeem opgezet om hun leden kosteloos aan zich te binden en de hoge factuur door de overheid en de werkgever te laten betalen! Bovendien is het lidgeld ook nog eens fiscaal aftrekbaar als beroepskost.”

Eén zaak staat nu wel vast. De christelijke vakbond heeft alle geloofwaardigheid verloren in de discussie over ‘eerlijke belastingen’.