Actualisatie van de sociale huurprijzen

30 november 2019, over deze onderwerpen: Huren, Sociale woningen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele reageert op de recente berichtgevingen omtrent de actualisatie van de huurprijzen van sociale woningen. “De huidige berekeningen hadden heel wat onvolkomenheden. De vorige Vlaamse Regering besliste om de sociale huurprijsberekening objectiever en eerlijker te maken. Sommige huurprijzen zullen met deze nieuwe berekening dalen, maar er zitten ook heel wat stijgingen bij. De huurprijzen evolueren dus meer naar elkaar toe, waardoor we een evenwichtigere sociale huurmarkt krijgen”, aldus minister Diependaele.

Sociale huurschatter
Tijdens de vorige bestuursperiode stelde de Vlaamse Regering vast dat de schattingen van sociale woningen enkele tekortkomingen had. De huidige marktwaarden zijn namelijk bepaald op basis van schattingen door notarissen. In 2008 maakten de notarissen voor zo’n 2.400 woningen een gedetailleerde schatting op. Op basis van deze steekproef berekenden de sociale huisvestingmaatschappijen de marktwaarde voor heel hun patrimonium. 

“Deze berekeningswijze vertoont toch enkele tekortkomingen op vlak van correctheid en eerlijkheid”, vertelt Vlaams minister Matthias Diependaele. “Daarom voerde de vorige Vlaamse Regering de sociale huurschatter in: een eerlijkere en objectievere manier om de marktwaarde te berekenen. Deze methodiek is trouwens ook goedkoper dan een schatting door notarissen.”

Sociale huurprijs
De marktwaarde van een sociale woning is maar één aspect van de berekening van de betaalbare sociale huurprijs. Ook de inkomsten van alle huurders, de gezinstoestand, en de aard, kwaliteit en ligging van de woning is nodig om tot een meer eerlijke en rechtvaardige berekening te komen. “We gebruiken drie parameters voor de herberekening van de huurprijs: een objectieve schatting van de markthuurprijs met de huurschatter, een actualisatie van de inkomsten van alle huurders en een energiecorrectie”, verduidelijkt minister Diependaele.

Inwerkingtreding
De nieuwe huurprijzen zullen vanaf 1 januari 2020 gelden. De Vlaamse Regering voorziet geen overgangsperiode. Minister Diependaele: “In 2009, bij de vorige herrekening, stonden we een overgangsperiode toe. De uiteindelijke aanpassingen namen toen enkele jaren in beslag. Dit zorgde voor heel wat chaos en ongelijkheid op de markt. Deze situatie willen we absoluut vermijden.”

De sociale huisvestingmaatschappijen weten sinds het voorjaar van 2019 dat de Vlaamse Regering de huurprijzen ging actualiseren. “We hebben vernomen dat de eerste huisvestingmaatschappijen hun brieven al hebben verstuurd. Het is dus maar rechtvaardig dat we eenzelfde ingangsdatum hanteren voor heel Vlaanderen. Indien we voor enkele maatschappijen een overgangsperiode toestaan, zou dit opnieuw voor een sociale ongelijkheid zorgen”, besluit minister Diependaele.