Aantal varkenshouderijen daalt, maar export varkensvlees stijgt

23 november 2018, over deze onderwerpen: Economie, Landbouw

Kamerlid Rita Gantois heeft federaal minister van Economie Kris Peeters ondervraagd naar de stand van de varkenshouderij in ons land. Uit het antwoord van de minister blijkt dat het aantal varkenshouderijen sinds 2014 daalt, maar dat de export van varkensvlees stijgt. Gantois ziet in deze cijfers een verdere professionalisering van de sector en pleit voor verdere regionalisering van het handelsbeleid.

Uit de cijfers die Gantois bij de minister opvroeg, blijkt dat er in 2017 over heel België 4.321 varkenshouderijen waren. 3.790 daarvan zijn terug te vinden in Vlaanderen. De helft van alle varkenshouderijen zijn in West-Vlaanderen terug te vinden, met een totaal van 2.169. Dat is vier keer het totale aantal varkenshouderijen in Wallonië (531).

Twee tendensen vallen op. Vooreerst is er de terugval van het aantal bedrijven. In 2014 waren er in het hele land nog 4.825 varkenshouderijen, nu zijn dat er nog 4.321. Een terugval van zo’n 10 procentpunt. De grootste daling viel te noteren in West-Vlaanderen, waar in 2017 zo’n 250 varkenshouderijen minder zijn dan in 2014.

Ondanks deze terugval, is de export van varkensvlees wel toegenomen. In 2017 was deze export goed voor bijna 1,67 miljard euro. In 2014 was dit nog 1,62 miljard. Het verschil is vooral groot ten opzichte van de jaren 2015 en 2016, toen de export respectievelijk 1,5 en 1,54 miljard euro bedroeg.

Volgens Gantois bewijzen deze cijfers dat de varkenshouderij zeker voor (West-)Vlaanderen, niet alleen een belangrijke, maar ook performante sector is, waarvan het belang in handelsakkoorden niet veronachtzaamd mag worden. Hoewel de export naar landen buiten de EU slechts zo’n 7 procent bedraagt, pleit zij niettemin voor het versterken en uitbouwen van relaties met stabiele handelspartners, waarop we onze sector kunnen afstemmen op duurzame wijze. Ook een verdere regionalisering van het handelsbeleid is nodig, volgens Gantois. “Wanneer in Wallonië een dierziekte opduikt, zoals de Afrikaanse Varkenspest, dan betekent dit dat we in Vlaanderen bv. niet meer naar China kunnen exporteren. Nochtans zijn onze dieren kerngezond. Het zou onze concurrentiepositie ten goede komen, indien Vlaanderen zelf zou kunnen onderhandelen over sanitaire certificaten”, aldus Gantois.