Aantal bouwberoepen stijgt overal

20 april 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Omgevingsvergunning

Minister van Omgeving Schauvliege stuurt haar administratie bij nadat die verschillende, tegenstrijdige cijfers over bouwvergunningen en -beroepen de wereld in stuurde. In het Vlaams Parlement bezorgde ze de correcte cijfers. “Een positief signaal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) die de kat de bel aanbond. De cijfers zelf zijn minder positief: “De stijging van het aantal beroepen is ronduit verontrustend te noemen. De provincies organiseren het wantrouwen bij de burger ten aanzien van de lokale besturen.”

Toen N-VA-parlementslid Bart Nevens de antwoorden op verschillende parlementaire vragen over het aantal beroepen tegen stedenbouwkundige vergunningen naast elkaar legde, kwam hij tot de vaststelling dat er verschillende cijfers circuleren. “Het kan niet dat er foute cijfers aan het parlement bezorgd worden. Zonder juiste cijfers kunnen volksvertegenwoordigers de regering niet naar behoren controleren. Ik ben dan ook tevreden dat de minister haar administratie op deze fouten zal wijzen en dat er een halfjaarlijks monitoringsrapport zal komen, met cijfers over het aantal aanvragen en aantal beroepen, op alle niveaus.”

Aantal beroepen in Vlaams-Brabant maal 3
Helaas stemmen de juiste cijfers Nevens niet positief: ”Er is een duidelijke trend waarneembaar: in alle provincies was er in 2016 een grote stijging in het aantal beroepen. Wat betreft het aantal beroepsdossiers tegen een weigering stellen we een grote stijging vast, waarbij in 2016 meer dan 1755 keer beroep werd ingesteld. Dat is een verdubbeling t.o.v. de 804 dossiers in 2015. Er is een verschil tussen de provincies.” Wat Nevens – tevens schepen van Ruimtelijke Ordening in Kortenberg - opvalt, zijn de cijfers voor Vlaams-Brabant: daar verdrievoudigde het aantal beroepen door aanvragers van 120 naar 346.

Vlaanderen geeft terecht het vertrouwen aan de gemeentebesturen, want zij zijn het best geplaatst om te oordelen over lokale dossiers van Ruimtelijke Ordening. “Maar deze stijging gaat daartegenin. De provincies willen tegen alle tendensen en interne staatshervormingen in hun bevoegdheden maximaal uitoefenen. Ze roepen bijvoorbeeld via mediacampagnes op om in beroep te gaan tegen beslissingen van de schepencolleges. Zij organiseren zo het wantrouwen tegen de lokale besturen. Het is net alsof men binnen de provincies de autonomie van gemeentebesturen niet kan of wil honoreren”, besluit Nevens.