98% Vlaamse scholen heropent vanaf 15 mei

Vorige week waren veel basisscholen nog onbeslist, maar uit een nieuwe belronde op maandag 11 mei blijkt dat 98 procent van de basisscholen zich nu voorbereidt op een heropstart vanaf 15 mei. De grote meerderheid van de scholen start al aanstaande vrijdag. In het basisonderwijs bereidt 98 procent van de geraadpleegde scholen zich voor op de heropstart van het zesde leerjaar, 98 procent doet ook het eerste leerjaar en 86 procent ook het tweede leerjaar. Slechts een heel beperkt aantal basisscholen geeft aan niet meer te starten. In de scholenopvang was er begin deze week een stijging van het aantal aanwezigen te zien, al blijven de cijfers relatief beperkt. “We doen het maximaal mogelijke om maximaal veilig maximaal les te kunnen geven. Maar het is en blijft voor vele directies en leerkrachten een huzarenstukje”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts houdt de vinger aan de pols bij scholen door regelmatige belrondes. De meest recente belronde met de meest recente gegevens dateert van gisteren, maandag 11 mei. Toen contacteerden de diensten van Weyts een representatieve steekproef van 240 basisscholen en 213 secundaire scholen.

Van de scholen die bereikt werden en een antwoord gaven op de vragen bereidt 98 procent van de geraadpleegde scholen zich voor op de heropstart van het zesde leerjaar, 98 procent doet ook het eerste leerjaar en 86 procent ook het tweede leerjaar. Slechts een heel beperkt aantal basisscholen geeft aan niet meer te starten. De grote meerderheid van de scholen zal ook al vanaf vrijdag starten.

Ook in het secundair onderwijs doen directeurs en leerkrachten alles om opnieuw open te gaan. Twee derde van de geraadpleegde secundaire scholen plant een heropstart op 15 mei, nog eens een derde volgt op 18 mei.

“Dit is maar een steekproef en het zijn natuurlijk vooral de enthousiastelingen die het eerste reageren. Bovendien is het nog geen vrijdag. Het blijft een ontzettend grote uitdaging om alles op tijd klaar te krijgen om op een veilige manier terug les te gaan geven op school. Maar de resultaten van deze geactualiseerde belronde zijn wel een mooie illustratie van de animo binnen het onderwijs. De schoolteams willen er echt nog het beste van maken.”

Opvangcijfers stijgen, maar beperkt
De diensten van Weyts polsten ook naar het aantal kinderen dat momenteel al opgevangen wordt in de scholenopvang. De Vlaamse scholen bieden al sinds het begin van de coronacrisis opvang aan onder meer de kinderen van ouders met een cruciaal beroep, kinderen met een moeilijke thuissituatie en kinderen met een sociale of medische kwetsbaarheid. Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden, komen daar ook kinderen bij van ouders die opnieuw buitenshuis gaan werken en geen veilig opvangalternatief hebben.

Begin deze week was het aantal aanwezigen in de schoolopvang nog relatief beperkt. Op maandag 11 mei waren 6,6 procent van de leerlingen van het basisonderwijs aanwezig in de scholenopvang. Dat is een stijging ten opzichte van vorige week (5,2 procent op maandag 4 mei) en de week daarvoor (3,4 procent op maandag 27 april). In het basisonderwijs gaat het om iets meer kleuters (9,3 procent aanwezig) dan leerlingen lagere school (5,1 procent). Ook in het secundair onderwijs was er op maandag 11 mei een stijging te zien: 0,45 procent van de leerlingen was aanwezig in de scholenopvang, ten opzichte van 0,3 procent vorige week en 0,1 procent de week daarvoor. “De cijfers lijken nog altijd aan de lage kant, maar er is een stijging en die zal zich ook doorzetten”, zegt Weyts. “Naarmate meer en meer mensen terug buitenshuis gaan werken, zal ook de druk op de opvang toenemen.”