75 procent van de gecontroleerde webshops voldoet niet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting

23 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid

Webwinkels in ons land houden zich maar zelden aan de wettelijk verplichte vermelding van het Europese onlinegeschillenbeslechtingsplatform 'ODR'. Dat blijkt uit controles van de Economische Inspectie. ODR is de afkorting van 'Online Dispute Resolution Platform'. Het platform is sinds januari 2016 actief en bevat informatie over consumentenrechten bij online aankopen. Ook voorziet het platform in een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen koper en verkoper via een bemiddelingsprocedure.

Gezien de Europese Unie sterk inzet op consumentenrechten en men zeker voor online aankopen de consument voldoende wil informeren, zijn webwinkels verplicht om binnen de Europese Unie te verwijzen naar regels omtrent geschillenbeslechting van het ODR en daarbij een link te voorzien naar de website van het platform. Cijfers die Kamerlid Werner Janssen opvroeg bij minister voor Consumentenzaken Kris Peeters, tonen echter aan dat webwinkels in ons land zich zelden houden aan deze verplichting.

“Slechts 82 van de 329 websites die in 2017 gecontroleerd werden, bevatte de link naar het Europese ODR-platform. Iets meer dan 75 procent van de gecontroleerde webshops voldeed dus niet aan de verplichtingen inzake consumentenvoorlichting. In 2018 werden tot nu toe 19 controles uitgevoerd en opnieuw werden er 14 waarschuwingen en één proces-verbaal verzonden. De naleving van deze verplichting lijkt dus niet meteen te verbeteren”, stelt Janssen vast.

Dat er een noodzaak bestaat om de consumenten in te lichten over onlinegeschillenbeslechting, blijkt uit de cijfers van het aantal bemiddelingen. Sedert januari 2016 werden er in de gehele Unie 71.340 aanvragen ingediend. Bij 1.080 van deze aanvragen was een Belgische onderneming betrokken, waarmee ons land op plaats 8 staat binnen de EU. In 1994 dossiers was een Belgische consument betrokken.