70 km/u wordt de norm op de gewestwegen

17 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. “Een goede zaak voor de verkeersveiligheid in Vlaanderen”, stelt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Met vorig jaar 400 doden op onze wegen, is deze maatregel meer dan nodig.” Daarnaast leidt deze verlaging ook tot een aanzienlijke vermindering van het aantal borden op onze wegen, meer duidelijkheid en minder administratieve last. “Meteen komt er ook een einde aan de absurde situatie waarbij 6000 km gewestweg een uitzonderingsregime kent en slecht 2000 km de regel volgt. Gedaan ook met het woud aan verkeersdoden”, zegt Weyts.

De afgelopen jaren kwam er een einde aan de daling van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen. 2014 betekende zelfs een absoluut keerpunt door een stijging van het aantal verkeersdoden tot 400. Studies van het BIVV tonen duidelijk aan dat we ons binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de snelheidsregimes houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom, duwen we het gaspedaal vaak te hard in. Gevolg is ook dat er te veel verkeerslachtoffers vallen op onze gewestwegen.

Door de basissnelheid op deze gewestwegen terug te brengen naar 70 km/u in plaats van de huidige 90 km/u hoopt minister Weyts opnieuw de kentering in te zetten. “Ik hoop hiermee vooral een daling van de verkeerssnelheid op de gewestwegen te bereiken, waar dus ook de meeste verkeersslachtoffers vallen”, stelt de Vlaams minister.

Momenteel is 90 km/u de norm op gewestwegen. Op het grootste deel (6.000 km) van die gewestwegen mag echter maar 70 km/u gereden worden en dus moet die snelheid na elke wegkruising met borden opnieuw aangeduid worden. “Met deze aanpassing slaan we 2 vliegen in 1 klap. Het verhogen van de verkeersveiligheid en minder borden plaatsen.” Meer dan 16.000 borden kunnen verdwijnen en moeten niet meer periodiek vervangen worden. Een besparing voor Vlaanderen van minstens 3,2 miljoen euro. Om de wegbeheerders de tijd te geven om de talloze borden te verwijderen, gaat de nieuwe regeling van start vanaf 1 januari 2017.