50-plussers ontvangen nog steeds wachtuitkering

21 maart 2011, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Vorig jaar kregen 587 'schoolverlaters' van boven de vijftig jaar een maandelijkse wachtuitkering. Maar liefst 71 procent van hen woont in Wallonië. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Miranda van Eetvelde kreeg van minister van Werk Milquet. Niet alleen werken dergelijke wachtuitkering allesbehalve activerend; wie ze krijgt, heeft sinds zijn studies ook niet of onvoldoende gewerkt om rechten op te bouwen in de werkloosheidsverzekering. De N-VA wil komaf maken met het stelsel van de 'eeuwige schoolverlaters'.

Bedoeld voor jongeren
Schoolverlaters die na het doorlopen van hun wachttijd nog geen inkomen hebben, kunnen een wachtuitkering aanvragen. Die is bedoeld om jongeren die na hun studies niet meteen werk vinden toch een inkomen te bezorgen. Het is dan ook verbijsterend dat sommigen de wachtuitkering ontvangen tot aan hun pensioen. België is het enige Europese land waar dit bestaat. Vorig jaar betaalde de RVA De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of Office National de l'Emploi (ONEM) is een federale openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering toe en bepaalt onder meer het recht op en de omvang van uitkeringen. De RVA is ook bevoegd voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en voor het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De Belgische federale regelgeving wordt uitgevoerd door de RVA. RVA zo meer dan vijf miljoen euro aan 50-plussers.

N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde ergert zich aan het gebrek aan activering van deze groep werklozen en ondervraagt geregeld minister van Werk Milquet, een vurig verdedigster van de wachtuitkeringen, die steeds stelt dat "jongeren door dit systeem sneller gekend zijn en begeleid kunnen worden bij hun zoektocht naar werk". Dat zou hun integratie op de arbeidsmarkt bevorderen.

Systeem werkt niet
Maar de praktijk spreekt dit tegen. Miranda Van Eetvelde: "Uit cijfers van de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO blijkt dat de werkloosheid bij -25-jarigen in België tussen 2008 en 2010 met 11,5 procent gestegen is. Bovendien waren er in 2010 587 werklozen van boven de 50 jaar die nog steeds een wachtuitkering ontvingen, waarvan 71 procent in Wallonië. Het is dan ook duidelijk dat het stelsel van de wachtuitkeringen allesbehalve activerend werkt."

De N-VA pleit voor een beleid op maat, waarbij jongeren sneller en dwingender naar de arbeidsmarkt geleid worden, in plaats van levenslang van de RVA af te hangen. Een doortastend activeringsbeleid moet de wachtuitkeringen overbodig maken.