450 aanvallen op NMBS-personeel: N-VA wil treinverbod voor geweldplegers

20 december 2019, over deze onderwerpen: NMBS, Veiligheid, Justitie

In 2018 werden 1.250 gevallen van fysieke en verbale agressie geregistreerd tegen spoorwegpersoneel. De NMBS stelt zich steeds minder burgerlijke partij. Kamerlid Tomas Roggeman vraagt meer alertheid voor het probleem: “preventiecampagnes zijn mooi, maar bovenal moeten daders bestraft worden.” De partij stelt daarom voor om geweldenaren de toegang tot de trein te ontzeggen.

Van de 1.250 agressiegevallen die in 2018 geregistreerd werden, zijn er 160 dossiers van slagen en verwondingen, 289 lichte geweldplegingen, 504 bedreigingen en 297 scheldpartijen. Het totaal aantal incidenten zit in de lift: ten opzichte van 2016 werden 200 agressiegevallen méér geregistreerd. De toename is vooral te wijten aan het aantal lichte geweldplegingen, bedreigingen en scheldpartijen. Het aantal zware agressiegevallen blijft op hetzelfde niveau.

De N-VA maakt zich zorgen over het probleem. “Treinbegeleiders zetten zich dagelijks in om reizigers te helpen. Dat zij slachtoffer worden van agressie, is onacceptabel. Wij juichen toe dat ook de NMBS de voorbije jaren ingezet heeft op campagnes tegen agressie. Maar bovenal moeten daders gestraft worden.”

Amper burgerlijke partijstelling
Toch blijkt net de bestraffing van geweldplegers vandaag een probleem. “De NMBS beweert dat het zich altijd burgerlijke partij stelt bij elke vervolging. Het parket is verplicht om de NMBS in te lichten bij elke opening van een agressiedossier, onder omzendbrief nr. 3/2008 van het college van procureurs-generaal.”

Toch loopt het mis. “Terwijl NMBS zich in 2015 burgerlijke partij stelde bij de vervolging van 63 agressie-dossiers, bedroeg dat in 2018 nog amper 9 gevallen” zegt Roggeman. “In heel 2018 werd voor het Brussels gewest zelfs geen enkele burgerlijke partijstelling ingediend, terwijl de meeste gevallen van agressie net vastgesteld worden op de treinen van en naar Brussel.” De stations met de meeste aanvallen zijn die van Antwerpen-Centraal, Brussel-Nationaal-Luchthaven en Brussel-Zuid.

Treinverbod
Kamerlid Tomas Roggeman vraagt daarom meer aandacht voor het probleem vanwege het parket. “Het kan niet dat de NMBS zich slechts 9 keer burgerlijke partij kan stellen voor 160 gevallen van slagingen en verwondingen tegen haar werknemers. Er zit duidelijk een probleem bij de opvolging van deze misdrijven.

De N-VA pleit tegelijk ook voor een strenger optreden tegen agressie. “Agressievelingen horen niet thuis in het openbaar vervoer”, zegt Roggeman. “Zoals voetbalhooligans een stadionverbod opgelegd wordt, moet geweldenaren zoveel mogelijk de toegang tot de trein ontzegd worden.” De wet op de politie van de spoorwegen van 27 april 2018 heeft het mogelijk gemaakt dat de rechter die bijkomende gerechtelijke straf kan opleggen. Maar vermits de NMBS zichzelf nauwelijks burgerlijke partij stelt en dus ook amper op dergelijke maatregel aanstuurt voor de rechtbank, zal die maatregel wellicht nog niet vaak zijn opgelegd Dat moet beter. Dat zijn we aan het treinpersoneel en de treinreizigers verplicht.