4 op de 10 oudere werkzoekenden vond in 2017 een job

4 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Oudere werkzoekenden aan een baan helpen blijft een uitdaging. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering 50-plussers extra in hun zoektocht naar werk. Steeds meer werkzoekenden gaan in op deze ondersteuning. “Met steeds meer succes ook”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde. “Via een hele waaier aan maatregelen hielpen we liefst 22.174 werkzoekenden in 2017 aan de slag.”

De Vlaamse arbeidsmarkt kent een hoog tekort aan arbeidskrachten. Daarom moet iedereen aan de slag, ook de 50-plussers. Om werkzoekende 50-plussers te begeleiden in deze vaak moeizame zoektocht, zet de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ( VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB ) een heleboel acties op.

Al te vaak hebben 50-plussers te kampen met vooroordelen wegens hun leeftijd. Vorming moet werkzoekenden leren om hiermee om te gaan en zich hiertegen te wapenen. Daarnaast wordt het belang van het netwerk van werkzoekenden beklemtoond. Zo zijn er de events 55+, georganiseerd door en voor 55+ers waarbij ze contact kunnen leggen met werkgevers en tegelijkertijd hun competenties kunnen aantonen. De VDAB geeft ook feedback bij sollicitatie-opdrachten. Waar in 2016 2.570 oudere werkzoekenden dergelijke feedback vroegen en kregen, waren dit er in 2017 al 4.046. Tenslotte wordt er ook ingezet op cursussen digitale mediageletterdheid die steeds meer succes kennen.

Er wordt ook hard ingezet om de doelgroep van 55-plussers op een positieve manier in de aandacht te brengen, daarvoor wordt samengewerkt met een mediabureau.

De verschillende maatregelen missen hun effect niet. “In de eerste 11 maanden van 2017 werden 22.174 oudere werkzoekenden aan een job geholpen”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde die de cijfers opvroeg. “Daarmee vond 37 procent van de 50-plussers een job. Een opvallend goed resultaat als men weet dat pas sinds het begin van deze legislatuur wordt ingezet op het activeren van oudere werkzoekenden.”