33 procent octrooiaanvragen meer

4 april 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Innovatie, Technologie

Kamerlid Peter Dedecker is verheugd met de sterke stijging van 33 procent in het aantal octrooiaanvragen de afgelopen jaren. “Het beleid moet technologische ontwikkelingen en vernieuwingen maximaal ondersteunen”, aldus Dedecker. “We moeten onze centra voor innovatie koesteren.” De transparantie, rechtszekerheid en gunstige tarieven zorgen voor een echt innovatieklimaat, met daarboven nog flink wat Vlaamse ondersteuning.

Sinds 2013 is er een duidelijke stijging van het aantal octrooiaanvragen. België hanteert zowel lage proceduretaksen als lage instandhoudingstaksen voor octrooien. De aanvraag van een octrooi kost in België bijvoorbeeld slechts 350 euro. In Nederland is dat bijvoorbeeld al snel meer dan 900 euro. Ook de instandhoudingstaksen zijn bijzonder voordelig ten opzichte van de buurlanden. Bovendien zijn de tarieven terug te vinden op de website van de FOD economie, wat voor transparantie en rechtszekerheid zorgt.

Instandhoudingstaksen
gem. EU België Nederland Frankrijk Duitsland
5 922 € 4 775 € 11 040 € 5 850 € 13 170 €

 
Peter Dedecker: “Deze lage taksen hebben als doel het octrooisysteem zo toegankelijk mogelijk te maken. Zeker onze kleine, open economie is gebaat bij de lagere tarieven om innovatie aan te trekken en hier te houden.” De lage tarieven missen hun effect niet. De afgelopen jaren valt de systematische toename in het aantal octrooiaanvragen op. In 2016 werden er 1173 aanvragen ingediend, maar liefst 33 procent meer dan in 2013. Voor de instandhoudingstaksen betekent dit voor 2016 een totaal van meer dan 18,5 miljoen euro waarvan de helft naar het Europees Octrooibureau wordt doorgestort.

De aanvragen voor octrooien komen vooral uit de mechanica, organische chemie, civiele techniek, biotechnologie en consumentengoederen. “De lage tarieven zijn zeker voor Vlaanderen een zegen”, zegt Dedecker. “Onze kmo’s, onderzoekscentra en universiteiten profiteren maximaal en kunnen volop aan nieuwe innovaties en technologieën werken.”

Vlaamse steun
Vanuit Vlaanderen is er bovendien flink wat ondersteuning voor kmo-octrooien. Naast financiële steun in de vorm van diverse subsidies kunnen kmo’s onder meer via de kmo-portefeuille op bijkomend professioneel advies rekenen voor de creatie en bescherming van intellectuele eigendom, of beroep doen op de gratis EI-scan van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Philippe Muyters: “Als regio komt het er op aan om niet enkel financiële steun te geven, maar ook administratieve en praktische ondersteuning. Zo creëer je een klimaat waar innovatie echt in kan gedijen.” Uit cijfers blijkt dat, mede dankzij enkele sterke innovatiecentra, 64 procent van de Belgische octrooiaanvragen die het Europese Octrooibureau binnen krijgt, uit Vlaanderen komt.