3,3 miljoen euro om mee ‘boompjes op te zetten’ in Vlaanderen

2 februari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via Agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Dat staat vandaag in De Zondag. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 een aanvraag indienen voor hun idee om in Vlaanderen meer natuur te realiseren. “Door deze 3,3 miljoen euro ter beschikking te stellen, zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen”, luidt het bij de minister, die later vandaag samen met Luminus en de Jane Goodall Foundation 8.500 bomen plant in het Limburgse Hoeselt.

“Enkel door allemaal de handen in elkaar slaan, kunnen we onze ambitie om Vlaanderen groener te maken ook écht waarmaken”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen om meer natuur en bos te realiseren. Zo is de ambitie om 10.000 ha extra bos aan te planten tegen 2030 is groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm. Daarom voorzien we binnen deze 3,3 miljoen euro ook een specifiek budget om de sociale functie en toegankelijkheid te verbeteren van onze natuur, bijvoorbeeld door wandelpaden op maat van personen in een rolstoel. Meer groen in je buurt verbetert tenslotte de gezondheid.”

Het gaan om drie zogenaamde projectoproepen:

  • 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen.
  • 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek ingezet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.
  • 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven. Die middelen komen uit het boscompensatiefonds.

Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, zal de voorkeur gaan naar:

  • kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’

“Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen die broeden op mooie natuurprojecten in Vlaanderen moedigen we volmondig aan om een projectsubsidie aan te vragen. Op die manier kunnen we samen extra natuur en bossen realiseren in Vlaanderen”, besluit Demir.