2,7 miljoen euro om Nederlands bij te spijkeren

14 mei 2020, over deze onderwerpen: Nederlands leren

Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts investeert 2,7 miljoen euro in een taalstimulerende projectoproep. “Hiermee willen we projecten stimuleren die de  kennis van het Nederlands bevorderen en die extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling bij hen die daar het meeste nood aan hebben”, zegt Weyts. “Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen onze bijzondere aandacht.”

Met de oproep Taalstimulerende activiteiten Nederlands ondersteunen we een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens schoolvakanties of in de buitenschoolse opvang. “Onder deskundige begeleiding kunnen kinderen met een taalachterstand Nederlands in een taalrijke en stimulerende omgeving met onze taal aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse kinderopvang met specifieke aandacht voor taalstimulering”, zegt Weyts.

Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status of van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen een verhoogd risico op een problematische onderwijsloopbaan. Dit taalstimulerend aanbod biedt hen extra kansen op een sterkere en meer structurele taalontwikkeling Nederlands.

“Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen”, meent Weyts.

Lokale besturen kunnen in samenwerking met onderwijspartners of partners uit de vrijetijdssector (sport, cultuur, jeugdwerk,…) taalstimulerende projecten organiseren.

“Nu het er naar uitziet dat we deze zomer met z’n allen meer dan ooit onze vakantie in Vlaanderen zullen beleven, is een bijkomend aanbod aan taalstimulerende activiteiten welgekomen. Kinderen die we tijdens de zomer traditioneel moeilijker bereiken, en die op 1 september vaak met een achterstand weer op de schoolbanken belanden, hopen we zeker deze zomer te bereiken.”

Projecten kunnen tot uiterlijk 5 juni 2020 ingediend worden en lopen twee jaar, tot eind augustus 2022.

Meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/oproep-taalstimulerende-activiteiten-ned...