150.000 euro subsidie voor projecten in kader van aanpak radicalisering

11 december 2014, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Syrië

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid Liesbeth Homans kent 154.080 euro subsidies toe voor twee projecten in het kader van de aanpak van radicalisering. In haar beleidsnota heeft minister Homans uitdrukkelijk de intentie geformuleerd om de steden te ondersteunen in een preventieve aanpak van het radicalisme, en om een gecoördineerd preventief beleid te voeren. Concreet krijgen nu twee projecten een toelage: de VVSG en vzw Motief.

“In het voorjaar van 2013 werden een aantal steden in Vlaanderen geconfronteerd met radicaliserende jongeren die naar Syrië vertrokken om er te vechten tegen het regime van Assad. De opkomst van IS versterkte dit fenomeen nog. De Vlaamse steden en gemeenten staan daarmee voor grote uitdagingen”, aldus Liesbeth Homans. “Met deze projectsubsidies komen we tegemoet aan de hulpvragen van deze steden en gemeenten: de nood aan een bovenlokaal aanspreekpunt, en de ondersteuning van de eerstelijnswerkers rond jongeren en radicalisering.”

Project VVSG (114.000 euro): ondersteuning van het stedelijk beleid
Met dit project wil de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) kennis verwerven over de problematiek van radicalisering en polarisatie in de Vlaamse steden en gemeenten, de bestaande praktijkervaringen in kaart brengen en peilen naar de noden en behoeften bij de andere steden met een vergelijkbare problematiek. Met die kennis wil de VVSG de steden informeren, sensibiliseren en ondersteunen. De VVSG heeft daarmee de intentie om het bovenlokaal aanspreekpunt te zijn voor lokale besturen die vragen hebben over deze problematiek.

Project vzw Motief (40.080 euro): ontwikkeling en begeleiding van een aanbod op maat voor eerstelijnswerkers
Vzw Motief wil met dit project een vormingsaanbod op maat ontwikkelen met betrekking tot de identiteitsontwikkeling van jongeren, dat inspeelt op de concrete noden en lokale behoeften van eerstelijnswerkers (onderwijs, hulpverlening, jeugdwerk). Dat aanbod bestaat uit 3 vormingsdagen en het ter beschikking stellen van materialen. Centraal staan informatieoverdracht, bewustwording en deskundigheidsbevordering, maar ook de bespreking van concrete praktijksituaties en mogelijke reacties daarop. Omwille van de draagkracht van vzw Motief wordt het aanbod in eerste instantie beperkt tot de 6 steden waarbij op vandaag de problematiek gekend en urgent is (Mechelen, Vilvoorde, Antwerpen, Kortrijk, Maaseik en Brussel).