15 oktober is Wereldengeltjesdag

13 oktober 2017, over deze onderwerpen: Justitie

In dit land is het niet mogelijk om levenloos geboren kinderen te kunnen aangeven in het geboorteregister. Voor ouders van een stil geboren kindje is het wettelijk aangeven echter een belangrijke stap in hun verwerkingsproces. Kamerlid Goedele Uyttersprot ondersteunt dit en is vragende partij voor een humanere wetgeving.

Concreet moeten we ouders de kans geven om een levenloos geboren kind -ongeacht de duur van de zwangerschap- in een specifiek geboorteregister (en niet in het overlijdensregister, zoals nu het geval) in te schrijven, met de vermelding dat het om een levenloos geboren kindje gaat. Hierbij moeten ouders ook de keuze krijgen om hun kindje al dan niet met voor- en/of familienaam in te schrijven, zonder daaraan Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid te koppelen.

In Nederland bestaat de aangiftemogelijkheid wél, ongeacht de zwangerschapsduur. Sinds 1 maart 2017, wordt de akte levenloos geboren kind daar vervangen door een geboorteakte.

“Dit zou een grote stap betekenen voor ouders van een stil geboren kindje en hen helpen bij het verwerken van hun verdriet”, meent Goedele Uyttersprot. “Het principe is opgenomen in het regeerakkoord en wij hebben hiervoor een wetsvoorstel klaarliggen. Ik hoop dan ook dat dit snel opnieuw in de commissie Justitie aan bod komt.”