11 Brusselse gemeenten hebben al 10 jaar geen verplicht intern controlesysteem op fraude

13 februari 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Slechts 8 van de 19 Brusselse gemeenten hebben een intern controlesysteem dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze verplichting bestaat reeds sinds 2009, dus meer dan tien jaar, maar de gemeenten volharden in nonchalance en de Brusselse Regering onderneemt amper iets om ervoor te zorgen dat de gemeenten hun wettelijke verplichting nakomen”, stelt Mathias Vanden Borre, Brussels Parlementslid voor de N-VA, vast op basis van het antwoord van bevoegd minister Bernard Clerfayt.

De Nieuwe Gemeentewet legt gemeenten sinds 23 maart 2009 de verplichting op een performant systeem van interne controle op hun activiteiten in te voeren. Dat systeem, een geheel van maatregelen en procedures, moet een redelijke zekerheid verschaffen onder meer over het voorkomen van fraude, het naleven van wetten en procedures en het efficiënt en economisch gebruik van middelen, en tevens een aangepaste opvolging verzekeren van de problemen die hierbij opduiken.

Reeds in 2017 ondervroeg de N-VA de toen bevoegde minister, Rudi Vervoort, naar een stand van zaken omtrent de implementatie van een intern controlesysteem bij de gemeenten. “Toen hadden slechts 6 gemeenten een intern controlesysteem dat voldoet aan de wettelijke vereisten, namelijk Brussel, Anderlecht, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis en Molenbeek. Helaas merken we drie jaar later amper beterschap: enkel Oudergem en Watermaal-Bosvoorde hebben zich bij het rijtje van gemeenten die in orde zijn geplaatst”, aldus Mathias Vanden Borre.

Elf gemeenten zijn dus nog steeds niet in orde: Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Vorst. Mathias Vanden Borre besluit: “De Brusselse gemeenten hebben helaas geen goede reputatie inzake financieel beheer. Zo heeft meer dan de helft van de gemeenten grote schulden bij het Gewest en staan ze onder curatele door een financieel saneringsplan. In 2019 hebben ze voor meer dan 84,7 miljoen euro schuld openstaan bij het Gewest. Het Gewest onderneemt daarbij veel te weinig om gemeenten financieel gezond te maken. Een goed werkend intern controlesysteem is een eerste logische stap bij goed bestuur. Niet alleen passen de gemeenten de wet niet toe, het Gewest doet veel te weinig om de situatie structureel te verbeteren.”