100 extra personeelsleden voor fraudebestrijding

3 april 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Federale begroting

Bij de begrotingscontrole besliste de federale regering op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt om de strijd tegen fiscale fraude op te drijven. In de begroting werd 100 miljoen aan extra inkomsten voorzien.

Vandaag voegen minister van Financiën Van Overtveldt en staatssecretaris Elke Sleurs de daad bij het woord. Op hun voorstel besliste de ministerraad vandaag om middelen vrij te maken voor de aanwerving van 100 extra personeelsleden voor de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI).

“Het is deze regering menens met de strijd tegen belastingfraude. Fraude tast het systeem van fiscale rechtvaardigheid aan. Door maar liefst 100 extra personeelsleden aan te werven voor de BBI zal de detectie en beboeting van fraude verscherpt kunnen worden. Op dit moment telt de BBI 600 personeelsleden. Het personeelskader zal dit jaar dus nog met meer dan 15 procent groeien”, aldus Johan Van Overtveldt.

Daarnaast wordt er ook bijkomend geïnvesteerd in de datamining-projecten van de BBI. Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen, om zo fraude op te sporen.

Elke Sleurs: “Dit jaar zal er 200.000 euro geïnvesteerd worden in de aanschaf van performante software en de aanwerving van gespecialiseerde ICT-deskundigen om datamining als hefboom in de strijd tegen fraude te versterken. Daarnaast zal ook de strijd tegen fiscale fraude via het internet opgedreven worden. Het Belgian Internet Service Center wordt gemoderniseerd. Hiervoor worden bijkomende, gespecialiseerde personeelsleden aangeworven en wordt er geïnvesteerd in ICT voor een totaalbedrag van 500.000 euro.”