1 op 5 nieuwe sociale woningen toegankelijk

10 juni 2018, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Personen met een beperking, Ouderenzorg

Steeds meer nieuwe sociale woningen worden toegankelijk gebouwd, dit betekent dat ze zijn aangepast aan de noden van ouderen en/of personen met een beperking. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet op basis van cijfers van minister van Wonen Liesbeth Homans. “Het gaat over 20 procent van de nieuw gebouwde sociale woningen. Dat is niet enkel belangrijk voor mensen met een beperking die op sociale huisvesting wachten, deze stijging is zeker zo belangrijk in het kader van de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing .”

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet bij minister Liesbeth Homans opvroeg blijkt dat in 2017 maar liefst 20 procent van de woningen aangepast is aan noden van ouderen en/of personen met een beperking. Nog uit deze cijfers blijkt dat het aantal gebouwde woningen is vervijfvoudigd en dat het aantal aangepaste woningen twaalf keer zo hoog ligt, vergeleken met 5 jaar geleden.

Bouw sociale woningen bijna vervijfvoudigd
Dat er meer sociale woningen dan ooit werden gebouwd was reeds bekend. Minister Homans deed immers een extra inspanning om te investeren in sociale woningbouw. “Uit cijfers die ik vorig jaar opvroeg bleek dat er in de periode 2012-2013 gemiddeld 622 sociale woningen per jaar werden gebouwd”, aldus Tine van der Vloet. “Nu blijkt dat dit in 2017 gestegen is tot 3049 woningen, oftewel een vervijfvoudiging!”

Aantal aangepaste woningen maal twaalf
In de periode 2012-2013 werden er jaarlijks gemiddeld 51,5 woningen aangepast gebouwd, in 2017 steeg dit tot 609. Een stijging die nog spectaculairder is. Van der Vloet: “Dat betekent dat er door de sociale huisvestingsmaatschappijen 12 keer meer toegankelijke woningen worden gebouwd dan 5 jaar geleden.”

Ook in verhouding tot het totaal aantal sociale woningen stijgt het aandeel toegankelijke woningen: 8 procent in 2012, 9 procent in 2013, 10 procent in 2014, 12 procent in 2015, 16 procent in 2016 en liefst 20 procent in 2017.

Van der Vloet: “Dat is niet enkel belangrijk voor mensen met een beperking die op sociale huisvesting wachten, deze stijging is zeker zo belangrijk in het kader van de vergrijzing.” Toch kan een kritische noot over de erg verschillende inzet van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen niet achterwege blijven. “Ondanks dit goede nieuws is het jammer dat uit de analyse van de cijfers blijkt dat sommige maatschappijen in 2017 bleven steken op 0 procent aangepaste woningen. Ik hoop dan ook dat zij extra inspanningen doen”, aldus van der Vloet.