1 op 4 kleuters en 1 op 5 leerlingen lagere school spreekt thuis geen Nederlands

9 maart 2020, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs

Steeds meer kleuters en leerlingen van Vlaamse scholen spreken thuis geen Nederlands. Vorig schooljaar (2018-2019) sprak 24 procent van de kleuters en 21 procent van de lagereschoolleerlingen thuis een andere taal. Amper 10 jaar geleden (2008-2009) ging het nog om 16 procent van de kleuters en 12 procent van de lagereschoolleerlingen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens over de leerlingenkenmerken. “Goede kennis van het Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We gaan in onze scholen nog veel meer dan vroeger moeten inzetten op een goede kennis van onze taal.”

Statistiek Vlaanderen publiceert elk jaar nieuwe gegevens over de kenmerken van de leerlingen in Vlaamse scholen. Vorig schooljaar (2018-2019) had 24 procent van de kleuters en 21 procent van de leerlingen lagere school een andere thuistaal. Dat is opnieuw een toename, want in het schooljaar 2017-2018 ging het nog om 23 procent van de kleuters en 20 procent van de leerlingen van de lagere school. De stijging is vooral duidelijk voor wie vergelijkt met 10 jaar geleden (schooljaar 2008-2009), toen 16 procent van de kleuters en 12 procent van de leerlingen in het lager onderwijs een andere thuistaal had.

“De Vlaamse scholen zijn niet meer dezelfde scholen als 10 jaar geleden, dus gaan we ook veel meer dan tien jaar geleden moeten inzetten op Nederlands”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dat gaan we onder meer doen met een taalscreening bij alle kleuters, met aangescherpte eindtermen die meer inzetten op taal, met Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst van onze leerlingen meten.”

De minister doet ook een oproep aan de ouders. “Wie kiest voor de toekomst van zijn kinderen, die kiest ervoor om ook thuis na 15.30 uur en in het weekend Nederlands te spreken”, zegt Weyts. “Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één klap halveert zodra het allochtone gezin thuis Nederlands spreekt.”

27 procent van de leerlingen in het gewoon lager onderwijs kreeg vorig schooljaar een schooltoelage. In het schooljaar 2017-2018 ging het nog om 25,5 procent van de leerlingen. Andere leerlingenkenmerken bleven stabiel. Zo had vorig schooljaar 21 procent van de kleuters en 21 procent van de leerlingen in het gewoon lager onderwijs een laagopgeleide moeder – dezelfde cijfers als in het schooljaar daarvoor.