Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Zuhal Demir op 14 maart 2021, over deze onderwerpen: Justitie

De verplaatsingen tussen de Vlaamse gemeenschapsinstellingen en de jeugdrechtbanken waren ook in 2020 talrijk. De 882 verplaatsingen om jongeren te laten horen door de jeugdrechtbank kostten vorig jaar 220.000 euro. Bovendien brengt het telkens een veiligheids- en vluchtrisico met zich mee. Door …

Door Jan Jambon, Ben Weyts, Zuhal Demir op 12 maart 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Toerisme, Coronacrisis

Vlaanderen zet alles op alles voor de organisatie van een veilig testevenement voor 1.000 studenten en andere jongeren. Dat maken Vlaamse ministers Zuhal Demir, Jan Jambon en Ben Weyts bekend. “Met dit testevenement geven we positief perspectief aan de eventsector én aan studenten. Testevenementen …

Door Zuhal Demir op 9 maart 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De Vlaamse Regering boog zich over een aantal belangrijke stappen om het stikstofprobleem aan te pakken. Daarbij bewandelt ze twee belangrijke sporen: via een milieueffectenrapport verschillende scenario’s onderzoeken om het probleem aan te pakken, en de socio-economische impact in beeld brengen …

Door Zuhal Demir op 9 maart 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Fraude

“Controles leren ons dat te veel boorbedrijven zonder zich aan de regels te houden grondwaterboringen uitvoeren.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat strenger optreden tegen malafide boorbedrijven. “Ze onttrekken grote hoeveelheden grondwater bij hun boringen waardoor de waterbevoorrading …

Door Zuhal Demir op 9 maart 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie

Met de Kindreflex wil Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir huiselijk geweld vroeger detecteren. “Intrafamiliaal geweld heeft een verwoestende impact op het leven van een kind. Bij mensen die als kind vier of meer keer in contact kwamen met huiselijk geweld is de kans op …

Door Zuhal Demir op 8 maart 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De 256 voormalige stortplaatsen liggen verspreid over 147 gemeenten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir doet de lokale besturen een aantrekkelijk aanbod om die stortplaatsen te bebossen. “Samen kunnen we Vlaanderen aanzienlijk groener maken.” Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 …