Nieuws

Alle nieuwsitems

“De nieuwe eindtermen leggen de kracht van onderwijs opnieuw waar ze moet liggen: in de klas. Ze geven de leerkracht het bewijs dat hij/zij een stevige basiskennis mag geven, ambiëren en evalueren. Dat er tijd mag en moet gaan naar bijvoorbeeld grammatica, maar ook naar financiële geletterdheid.” …

De coronacommissie van het Vlaams Parlement komt met 108 aanbevelingen voor het onderwijs. Parlementsleden Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Arnout Coel en Karolien Grosemans reageren tevreden. “We zetten maximaal in op contactonderwijs en aandacht voor het mentaal welbevinden van leerkrachten, …

“Als we echt inzetten op gelijke kansen en het verheffend effect van onderwijs, dan moeten we er op zijn minst voor zorgen dat leerlingen de onderwijstaal beheersen.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls debatteerde in de Zevende Dag over het Vlaams onderwijs naar aanleiding van opnieuw tegenvallende …

Door Lorin Parys, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen, Elke Sleurs op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft 119 aanbevelingen klaar voor de verder aanpak van de COVID-19-crisis. De rode draad is dat maatregelen en communicatie duidelijk en doelgericht moeten zijn. De 119 aanbevelingen werden allemaal goedgekeurd. In het Vlaams Parlement is de ‘Commissie …

Door Koen Daniëls op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

Vandaag werd in het Vlaams Parlement een vierde nooddecreet voor onderwijs goedgekeurd, dat verschillende noodmaatregelen in de organisatie van het onderwijs verlengt en ook een rechtsgrond maakt voor ondersteuning van het hoger en het volwassenenonderwijs. “Door corona ondervinden scholen in hun …

Door Koen Daniëls op 16 juli 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

“We passen nu enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden, de gevolgen voor studenten en cursisten beperken en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook goed georganiseerd kunnen opstarten.” Op initiatief van Koen Daniëls keurde het Vlaams Parlement enkele …