Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Wonen in eigen streek, Nederlands in de Rand

Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts maakt extra middelen vrij om het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel te versterken. Om de open ruimte te vrijwaren, zal hij gronden aankopen om te bebossen. Met het oog op het Vlaams karakter van de Rand denkt minister Weyts op de …

Door Liesbeth Homans op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Wonen in eigen streek, Een huis kopen, Huren, Sociale woningen, Innovatie

Vlaams minister Liesbeth Homans wil experimenteren met alternatieve woonvormen in Vlaanderen. Volgende maand al gaan 28 projecten van start. Zij krijgen onder meer de ruimte om af te wijken van de bestaande woonregels. “Hiermee wil ik innovatie aanmoedigen”, zegt minister Homans. “Hopelijk leren we …

Door Lorin Parys op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Wonen in eigen streek, Lokale overheid, Infografieken

In de honderd gemeenten met de duurste vastgoedprijzen of het hoogste percentage inwijkelingen moet 20 tot 40 procent van de grote woonprojecten voorbehouden worden voor de eigen inwoners en hun kinderen. Op die manier wil de N-VA het “Wonen in Eigen Streek” nieuw leven inblazen. “We maken ons …

Door Liesbeth Homans, Marc Hendrickx op 7 november 2013, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Wonen in eigen streek

Vlaanderen mag niet langer een ‘band met de gemeente’ eisen, en verkavelaars niet opleggen een deel van hun gronden voor sociale woningen te bestemmen na een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Liesbeth Homans en Marc Hendrickx vragen actie van minister Van den Bossche. De N-VA blijft onverkort …

Door Marc Hendrickx op 8 mei 2013, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Wonen in eigen streek

Het Europees Hof oordeelt vandaag dat het Vlaams decreet over het grond- en pandenbeleid in strijd is met het Europees recht. Volgens het Hof worden de fundamentele vrijheden beperkt door de voorwaarde dat de kandidaat-koper van een onroerend goed over een "voldoende band" met de gemeente moet …

Door Bart De Wever op 7 september 2010, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Wonen in eigen streek, Huren

Ieder jaar probeer ik naar de reünie te gaan van mijn studentenclub uit de tijd dat ik studeerde aan de toenmalige Ufsia, tegenwoordig Universiteit Antwerpen. Tijdens hun studentenjaren woonden de meesten van de commilitones in de stad Antwerpen, hetzij op een studentenkamer hetzij in de ouderlijke …