Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Matthias Diependaele op 21 september 2021, over deze onderwerpen: Een huis kopen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele gaat in overleg met de bankensector om de uitwerking van de richtlijn van de Europese bankenautoriteit over verplichte schattingsverslagen af te stemmen. Het doel is om voldoende veiligheden in te bouwen zodat ook jonge starters een eerste woning …

Door Matthias Diependaele op 21 september 2021, over deze onderwerpen: Huren, Sociale woningen

“Sociale huur gaat over rechten en plichten. Huurders die het volgens de uitspraak van een vrederechter te bont hebben gemaakt in hun sociale huurwoning hebben de volgende drie jaar geen recht op een nieuwe woning.” Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele voert een zwarte lijst in voor …

Door Matthias Diependaele op 16 augustus 2021, over deze onderwerpen: Huren, Veiligheid

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele verplicht alle Vlaamse woningcontroleurs om tegen 2025 een erkenning te hebben. “Zo’n erkenning is belangrijk om de kwaliteit en de veiligheid van de controles te waarborgen.” Een woningcontroleur gaat tijdens een conformiteitsonderzoek na of een …

Door Zuhal Demir op 20 juli 2021, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Overstromingsgevaar

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir besliste de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag om de verschillende waterwetgevingen efficiënter te maken. Daarmee luidt Demir de start in van een hervorming die al maanden voorbereid wordt en die ervoor moet zorgen dat de …

Door Mathias Vanden Borre op 7 juli 2021, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Wonen en werken in Brussel

De 16 sociale huisvestingsmaatschappijen beschikken over een vermogen van maar liefst 617 miljoen euro en hebben gezamenlijk een winst geboekt van bijna 5 miljoen euro in 2019. Tezelfdertijd staan er 50.000 huishoudens op de wachtlijst voor een sociale woning. De N-VA pleit bij monde van Mathias …

Door Sarah Smeyers op 7 juli 2021, over deze onderwerpen: Huren, Lokale overheid

Een van de belangrijkste instrumenten om woonkwaliteit te garanderen is het conformiteitsattest. Dat attest is niet decretaal verplicht, al kunnen lokale besturen het verplichten aan verhuurders. Om de lokale handhaving ervan te versterken dienden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van in …