Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Koen Daniëls op 5 februari 2020, over deze onderwerpen: Spijbelen, Klimaat

Youth for Climate roept scholieren opnieuw op om te spijbelen. Maar voor minister van Onderwijs Ben Weyts kan zo’n oproep om onwettig afwezig te zijn op school niet door de beugel. Hij verduidelijkt de richtlijnen voor scholen en directies. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls juicht dat toe: …

Het aantal terugvorderingen van schooltoelagen van leerlingen die onvoldoende aanwezig waren op school is voor het derde jaar op rij gestegen. “Het gaat wel nog steeds om minder dan één procent van het totale aantal uitgekeerde schooltoelagen”, zegt Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester …

Door Ingeborg De Meulemeester op 26 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen

De Vlaamse Regering heeft in een conceptnota verschillende acties gebundeld om zo snel mogelijk in te grijpen bij spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. In die lijvige nota, ‘Samen tegen schooluitval’, wordt ook aandacht besteed aan jongeren die in ons onderwijs uit de boot dreigen te vallen …

Door Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen

De Vlaamse ombudsman pleitte er in zijn jongste jaarverslag voor om de terugvordering van de schooltoelage bij spijbelaars af te schaffen. “Een slecht idee”, vindt Ingeborg De Meulemeester (N-VA), die de problematiek van het spijbelen opvolgt in het Vlaams Parlement. “Preventie bij spijbelen is …

Kinderen van gescheiden ouders hebben bijna de helft minder kans om een diploma hoger onderwijs te behalen dan kinderen van gehuwde ouders. De conclusie van een onderzoek van twee Leuvense doctorandi krijgt vandaag heel wat aandacht in de media. Hun bevindingen liggen in de lijn van de resultaten …