Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sander Loones op 20 september 2021, over deze onderwerpen: Confederalisme, Rampen

“Kunnen de slachtoffers er wel op vertrouwen dat de federale steun die Dermine nu vraagt ook effectief bij hen terecht zal komen?” Kamerlid Sander Loones legt de vinger op de wonde van de 600 miljoen euro federale steun die de staatssecretaris vraagt voor de Waalse overstromingsschade. “Wie …

Door Lorin Parys op 13 september 2021, over deze onderwerpen: Rampen

“Wanneer zich een crisis aandient die het provinciale niveau overstijgt, maar binnen de Vlaamse bevoegdheden valt, kan Vlaanderen de coördinatie niet zelf opnemen. Dat is problematisch en inefficiënt.” Vlaams Parlementslid Lorin Parys pleit samen met vijf N-VA-collega’s voor crisiscoördinatie op …

Door Peter De Roover op 31 augustus 2021, over deze onderwerpen: Rampen

In geval van een crisissituatie moeten Kamercommissies binnen de 48 uur kunnen samenkomen. De N-VA-Kamerfractie vraagt die reglementswijziging nadat tijdens het zomerreces het federale parlement niet thuis gaf na de overstromingsramp in Wallonië en de gebeurtenissen in Afghanistan.  De voorbije …

Door Anneleen Van Bossuyt op 8 maart 2021, over deze onderwerpen: Rampen

Dit weekend getuigden verschillende mensen in de media over de schade aan hun woning door aanhoudende droogte en de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt stelde hiervoor begin dit jaar via een wetsvoorstel een oplossing voor. “De consument is via zijn …

Door Tomas Roggeman op 6 december 2019, over deze onderwerpen: NMBS, Justitie, Rampen

N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman roept de NMBS en Infrabel op om niet in beroep te gaan tegen het vonnis over de spoorramp in Buizingen. Beide spoorbedrijven werden deze week schuldig bevonden voor de spoorramp, nu bijna tien jaar geleden. “Na tien jaar moeten we de bladzijde omdraaien. Ik vraag de …

Door Jan Jambon op 13 juni 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Rampen, Verandering

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft BE-Alert voorgesteld: een communicatieplatform waarmee de federale overheid en het Crisiscentrum geïnteresseerde burgers bij noodsituaties automatisch kunnen waarschuwen via verschillende mediakanalen: “Zowel hoogtechnologische …