Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Joy Donné op 18 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Leefmilieu

“Ik zie hier in de eerste plaats een grote elektrificatie en niet zozeer een grote vergroeningsoperatie.” Kamerlid Joy Donné reageerde in De Ochtend op Radio 1 op de plannen van de federale regering om vanaf 2026 enkel emissievrije bedrijfswagens toe te laten. Volgens Donné verandert er heel weinig …

Door Joy Donné, Wouter Raskin op 18 mei 2021, over deze onderwerpen: Economie, Belastingen, Financiën, Mobiliteit, Leefmilieu

De federale regering heeft beslist dat vanaf 2026 de belastingverminderingen voor niet-elektrische wagens volledig geschrapt worden. Op die manier wil de regering ervoor zorgen dat het Belgische bedrijfswagenpark tegen 2030 volledig elektrisch is. N-VA-Kamerleden Wouter Raskin en Joy Donné: “Wij …

Door Tomas Roggeman op 12 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS, Dierenwelzijn

In 2020 werden 45 dieren aangereden door een trein, met 5432 minuten treinvertraging als gevolg. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg bij de bevoegde minister. Het gaat hierbij zowel om wild, maar ook 8 honden werden het slachtoffer. “Infrabel heeft de …

Door Bert Maertens op 6 mei 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn

De langverwachte gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn wordt weldra eindelijk ingevoerd. Het ontwerp van decreet dat daartoe de regels vastlegt, is vandaag goedgekeurd door de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. “Vakbonden moeten voortaan minstens acht dagen op …

Door Johan Van Overtveldt op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Waterwegen

Het Europees Parlement stemt over een rapport dat een verduurzaming van scheepvaart en zeehavens beoogt.  Europarlementslid Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over de tekst: “De Covid-19-crisis toont duidelijk aan hoe belangrijk internationale aanvoerketens zijn en welke essentiële economische …

De N-VA organiseert in het voorjaar van 2023 een groot ideologisch ledencongres. In de aanloop naar dat congres zullen vijf brede koepelthema’s diepgaand worden uitgewerkt. Voor elk van die thema’s is afgelopen weekend door het partijbestuur en de partijraad een themavoorzitter bekrachtigd. Dit …