Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Zuhal Demir op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De werking van het langverwachte stookoliefonds om de sanering van lekkende mazouttanks te vergoeden wordt maar niet in orde gebracht door de stookoliesector. De maat is vol voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Minister Demir stelt de sector in gebreke en stuurt deurwaarders naar …

Door Zuhal Demir op 2 mei 2021, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Omgevingsvergunning, Investeringen, Leefmilieu, Landbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verspreidt vandaag via een Ministeriële Instructie richtlijnen aan al haar administraties en alle vergunningverlenende overheden om ervoor te zorgen dat belangrijke investeringsprojecten niet in het slop geraken. Dat is nodig om de periode op te vangen tot …

De N-VA organiseert in het voorjaar van 2023 een groot ideologisch ledencongres. In de aanloop naar dat congres zullen vijf brede koepelthema’s diepgaand worden uitgewerkt. Voor elk van die thema’s is afgelopen weekend door het partijbestuur en de partijraad een themavoorzitter bekrachtigd. Dit …

Door Zuhal Demir op 23 april 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaanderen telt duizenden kilometers aan waterleidingen en aansluitingen. In 2019 ging nog steeds 167 miljoen liter water per dag verloren door lekkende leidingen. Dat blijkt uit een doorlichting die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet uitvoeren. De kost van het totale waterverlies wordt …

Door Zuhal Demir op 22 april 2021, over deze onderwerpen: Drugs, Leefmilieu, Veiligheid

“Drugslabo’s vormen niet alleen een criminaliteitsprobleem, maar zijn ook een bedreiging voor de openbare veiligheid.” Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil de aanpak van druglabo’s en dumpings van chemisch afval in Vlaanderen versterken. Ze start daarom een traject dat de krachten moet …

Door Zuhal Demir op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

“Hebben we dan niks willen leren uit het verleden?”, vraagt Vlaams minister Zuhal Demir zich af in een opiniestuk. “Vlaanderen vraagt duidelijkheid, wil realistische doelstellingen en een rechtvaardige spreiding van de inspanningen.” De Europese klimaatambities verhogen naar -55 procent minder …