Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 2 april 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Coronacrisis

“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de Europese Commissie meer creativiteit en flexibiliteit aan de dag zal leggen bij de toewijzing van de middelen uit het Coronafonds, niet het minst richting Italië”, stelt Europarlementslid Johan Van Overveldt in De Morgen. De Morgen van 30 maart ziet de N …

“De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie en heeft veel van onze bedrijven  tijdelijk verzwakt. Onze overheid moet hen in deze crisistijd verzorgen én beschermen.” N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers stelt voor om in navolging van Spanje en Duitsland maatregelen te nemen om tijdelijk …

Door Anneleen Van Bossuyt, Sander Loones op 25 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Coronacrisis

“Wie constructieve samenwerking predikt, geeft best het goede voorbeeld.” Kamerlid Sander Loones betreurt dat premier Wilmès een Europese brief ondertekende zonder overleg. “Crisistijden vragen samenwerking. Dat is ook wat premier Wilmès bij herhaling beloofde: overleg met de 10 partijen die de …

Door Anneleen Van Bossuyt op 25 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid

“Als het aankomt op de uitbreidingsagenda willen sommige EU-leiders van geen wijken weten. Ze beslisten de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië toch te starten.” Kamerlid Anneleen Van Bossuyt stelt zich vragen bij noodzaak voor uitbreidingsgesprekken terwijl het alle hens aan …

Door Geert Bourgeois op 10 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse handel

“We zijn te afhankelijk van derde landen inzake levensreddende geneesmiddelen. Productie op Europese bodem is cruciaal.” Europarlementslid Geert Bourgeois is bezorgd over de toevoer van levensreddende geneesmiddelen. “De Europese Commissie moet een beleid ontwikkelen voor de productie van …

Door Geert Bourgeois op 10 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid

“Ik verwelkom de ambitie van de Europese Commissie om een nieuwe industriële en kmo-strategie te ontplooien en om hinderpalen die het volle potentieel van de interne markt belemmeren weg te nemen.” Europarlementslid en N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois verwelkomt de industriële, kmo- en …