Momenteel worden steunmaatregelen enkel aangepast bij rendabele wind- en zonne-energieprojecten vanaf 1 januari 2012, waarbij de regering rekening houdt met de evolutie van de elektriciteitsprijzen. De huidige hoge elektriciteitsprijzen leveren immers overwinsten op voor deze projecten waardoor de financiële ondersteuning kan worden verlaagd. Het achterpoortje tot overwinsten is daarbij dicht.

Maar bij andere technologieën was dat nog niet het geval. Op voorstel van minister Demir legt de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op om jaarlijks ook voor die overige technologieën het steunmechanisme te evalueren.

Positief effect op elektriciteitsfactuur

“Gezien de hoge elektriciteitsprijzen zal zo’n actualisatieberekening naar alle waarschijnlijkheid een dalend effect hebben op de steunhoogte. Als er minder steun toegekend moet worden aan hernieuwbare energieprojecten, heeft dit een positief effect op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en ondernemingen gezien alle toegekende steun doorgerekend wordt via de elektriciteitsfactuur”, aldus Demir.

Bij een eerdere ingreep op de markt van (historische) groenestroom- en warmtekrachtcertificaten kon Zuhal Demir de komende drie jaren 225 miljoen euro in de elektriciteitsfactuur vermijden.