Dat mensen in een openbare functie regelmatig met verbale of fysieke agressie te maken krijgen, is langer geweten. Daarom werd recent onder meer een nultolerantie aangekondigd voor geweld op politieagenten. Ook bij de buschauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn vallen steeds vaker slachtoffers van fysiek geweld. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil daarom dat het gerecht ook een nultolerantie hanteert bij geweld op buschauffeurs. “Elke vorm van geweld is af te keuren en moet vermeden worden, maar wanneer het dan toch voorkomt moeten we daar krachtig op reageren door systematisch te vervolgen. De Vlaamse vraag naar een nultolerantie en een strikte vervolging voor geweld op onze buschauffeurs wordt intussen ook bijgetreden door mijn collega’s van de andere deelstaten”, zegt Demir.

264 gevallen van geweld, 2 vervolgingen

In 2019 telde De Lijn maar liefst 4.590 dagen werkonbekwaamheid bij haar buschauffeurs naar aanleiding van agressiegerelateerde arbeidsongevallen. In 2019 waren er maar liefst 264 gevallen van fysiek geweld. In 2018 lag het aantal fysieke voorvallen met 258 iets lager, er is dus een stijgende lijn. De cijfers tijdens de coronacrisis zijn hier bovendien nog niet in verwerkt. Ondanks het hoge aantal fysieke geweldplegingen in 2019 gebeurden volgens de vervoersmaatschappij slechts twee gerechtelijke vervolgingen met vonnis.

Dat vaak amper of laat wordt gereageerd op klachten van geweld op buschauffeurs is voor de Vlaamse Regering niet aanvaardbaar. Eind januari zette Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir het dossier daarom op de agenda tijdens een overleg met het College van Procureurs-Generaal, de federale minister van Justitie, de ministers van de deelstaten bevoegd voor de justitiehuizen en de respectievelijke minister-presidenten. Demir werd eensgezind gesteund in haar standpunt door de andere ministers van de deelstaten.

Nultolerantie: vervolging vanaf één dag arbeidsongeschiktheid

Concreet vraagt Demir, gesteund door haar collega’s, om net zoals recentelijk bij politieagenten, een nultolerantie te hanteren bij geweld op de buschauffeurs van de openbare vervoersmaatschappijen en systematisch een vervolging door het parket te vragen vanaf één dag arbeidsongeschiktheid. “Elke vorm van geweld is af te keuren en moet vermeden worden, maar wanneer het dan toch voorkomt moeten we daar krachtig op reageren door systematisch te vervolgen. De Vlaamse vraag naar een nultolerantie en een strikte vervolging voor geweld op onze buschauffeurs wordt intussen ook bijgetreden door mijn collega’s van de andere deelstaten. Ik ben hen daar dankbaar voor want onze buschauffeurs verdienen beter. Als samenleving moeten we duidelijke grenzen trekken en dat kan alleen door een lik-op-stukbeleid”, zegt Demir.