Zuhal Demir wil 256 stortplaatsen omvormen tot 485 hectare extra bos

Door Zuhal Demir op 8 maart 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Zuhal Demir

De 256 voormalige stortplaatsen liggen verspreid over 147 gemeenten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir doet de lokale besturen een aantrekkelijk aanbod om die stortplaatsen te bebossen. “Samen kunnen we Vlaanderen aanzienlijk groener maken.”

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Een ambitieuze doelstelling die uiteraard ook voldoende gronden noodzaakt. Tegelijk telt Vlaanderen ruim 3.000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Die stortplaatsen oriënteren in de circulaire economie is een uitdaging waarmee we aan de slag willen gaan. Maar liefst 256 van die stortplaatsen zijn in handen van overheden.

Grootste bebosbare oppervlakte bevindt zich in Gent

In opdracht van de minister is OVAM de voorbije maanden samen met het Agentschap Natuur en Bos nagegaan welke voormalige stortplaatsen potentieel in aanmerking komen voor een nieuwe groene bestemming. In totaal zijn er 147 gemeenten die beschikken over voormalige stortplaatsen die bebost kunnen worden. Sommige gemeenten beschikken over meerdere kleinere locaties. De grootste bebosbare oppervlakte is te vinden in Gent met 73,93 hectare. In de provincie Limburg is de thuisstad van minister Demir, Genk, koploper met 27,05 hectare. In de provincie Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen is die eer weggelegd voor respectievelijk Machelen (10,45 hectare), Bonheiden (16,4 hectare) en Brugge (28,1 hectare).

Oriënterend bodemonderzoek op kosten van OVAM

“Dat wil zeggen dat die percelen op korte termijn beschikbaar kunnen komen voor extra bos. Uiteraard zal daar soms nog een oriënterend bodemonderzoek voor nodig zijn. Als de gemeenten ingaan op ons aanbod, voorzien we via OVAM daarvoor de nodige middelen. De enige voorwaarde is dat ze dat terrein dan ook effectief omzetten naar bebossing of natuurontwikkeling/-herstel. Maar, ook voor het aanplanten van de bomen of de spontane verbossing voorzien we voor hen financiële en inhoudelijke ondersteuning”, zegt Demir.

Arendonk bijt de spits af

Hoewel het aanbod van de minister nog maar pas gedaan is, kan een bijzondere interesse vastgesteld worden op het terrein. De gemeente Arendonk zal alvast de spits afbijten. De OVAM zal hier het oriënterend bodemonderzoek uitvoeren voor de stortplaats van 0,23 hectare en werd zelfs nabije potentie gezocht voor een toekomstige bos van 3,5 hectare. “Veel gemeenten staan te popelen om bij dragen aan een groener Vlaanderen. Met ons aanbod aan hen kunnen zij vlotter dan gedacht hun eigen gronden een nuttige en gezonde bestemming geven en bijkomend bos aanplanten”, besluit Demir.

Overzichtskaart

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is