Een deugddoende vakantie is helaas nog altijd lang niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Heel wat Vlamingen zien zich geconfronteerd met allerlei vakantiedrempels, financiële of andere. De coronacrisis heeft de zaken nog eens op scherp gezet.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir investeert bijna 1 miljoen euro in 22 projecten die concrete vakantiedrempels wegwerken. De doelgroepen van die subsidies zijn zeer uiteenlopend. Denk aan mensen met een fysieke, mentale, auditieve of visuele beperking, mensen die leven in eenzaamheid en isolatie, mensen die getroffen worden door ziekte, mensen in (kans)armoede, mensen die lijden aan (jong)dementie, mensen die in voorzieningen of zorgverblijven wonen of nieuwkomers in onze samenleving. 

Vakantie is goed voor mentale veerkracht

Vakantie kan wonderen doen voor je mens- en wereldbeeld en je mentale veerkracht, zegt minister Demir. “Maar op vakantie gaan, ook in eigen land, is helaas niet voor iedereen even voor de hand liggend. Tal van drempels maken dit voor velen een haast onmogelijke zaak, maar voor heel wat mensen wordt het onmogelijke nu dankzij deze steunmaatregel toch mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden is deze duw in de rug voor deze mensen van onschatbare waarde.”