Had Groen het dossier van de kernenergie niet vakkundig in de vernieling gereden, moest ik geen enkele gascentrale vergunnen

Ammoniakuitstoot Tessenderlo 70 % lager

Terwijl de aangevraagde gascentrale van 900MW in Tessenderlo in 2021 nog goed was voor de uitstoot van 344.000kg NOx en 103.000kg ammoniak, werden nieuwe technieken ingeschakeld die de uitstoot sterk terugdrongen naar 298.000kg NOx en 30.000kg ammoniak. De daling van de ammoniakuitstoot met meer dan 70 procent is een goede zaak, aangezien Demir vooral de ammoniakuitstoot als weigeringsgrond hanteerde. “Het bewijs dat de initiële weigering gegrond was”, aldus de minister. 

Kleinere centrale, meer uitstoot

Ook de aangevraagde centrale van 875MW in Vilvoorde verlaagde haar uitstoot tot 350.000kg NOx en 41.000kg ammoniak. De daling van de ammoniakuitstoot is in Vilvoorde met 61 procent echter minder sterk dan in Tessenderlo. Dat wil zeggen dat de centrale méér ammoniak uitstoten dan Tessenderlo. Dat wil echter zeggen dat ze vermijdbare schade veroorzaakt aan de natuur, wat volgens het natuurdecreet verboden is”, zegt Zuhal Demir.

Dossier kernenergie vakkundig in vernieling gereden

“Ik heb altijd gezegd dat ik dossiers zou beoordelen op hun inhoud en zou vergunnen wat verantwoord is. Moest ik zeker zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen enkele bijkomende vergunning nodig. Maar Groen heeft het dossier van de kernenergie vakkundig in de vernieling gereden en de kansen op een black-out zijn gigantisch gestegen. Vlaanderen neemt in die omstandigheden haar verantwoordelijkheid in alle vergunningsaanvragen, voor zover die voldoen aan onze milieuvoorwaarden en we zeker zijn dat we onze mensen kunnen beschermen.”