Zuhal Demir treedt hard op tegen mestfraude: “Paal en perk stellen aan vergiftigen van leefmilieu uit winstbejag”

Door Zuhal Demir op 12 februari 2021, over deze onderwerpen: Klimaat, Fraude
Zuhal Demir

“Mensen die sjoemelen met mest, plegen een aanslag op de gezondheid van alle Vlamingen.” Vlaams minister van Handhaving en Justitie Zuhal Demir is onverbiddelijk voor mestfraudeurs. Bij acties in Vlaanderen en Nederland kwamen ernstige inbreuken aan het licht.

Donderdag werd een grootschalige gerechtelijke en politionele actie uitgevoerd, verspreid over gans Vlaanderen en Nederland. Aanvullend werd in opdracht van minister Demir ook een bestuurlijke actie uitgevoerd. Recente doorlichting en vaststellingen van de Mestbank brachten immers vermoedens van fraude aan het licht. De Omgevingsinspectie had de voorbije jaren al meerdere milieumisdrijven vastgesteld bij bedrijven van één groep. Deze informatie leidde ertoe dat een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. Het gerechtelijk team werd ook bijgestaan door een deskundige van de Mestbank. Na het parket communiceert ook de minister over de eerste bevindingen van de bestuurlijke handhaving vandaag.

Grote inbreuken bij verwerking en lozing

Naast de verschillende gerechtelijke handelingen heeft ook de bestuurlijke handhavingsactie in opdracht van de minister aanleiding gegeven tot de vaststelling van verschillende grove inbreuken. Deze werden vastgesteld door handhavers van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

  • Bij een bedrijf, actief in mestproductie, werden ernstige inbreuken vastgesteld in de verwerking, niet conform de geldende Europese verordeningen. Er wordt overgegaan tot een intrekking van de erkenning.
  • Bij een landbouwbedrijf werd een permanente opzettelijke lozing van digestaat in een waterloop vastgesteld. Dat is een restproduct van biogasproductie en wordt beschouwd als milieumisdrijf gezien de grote gevolgen voor de waterkwaliteit, de bodem en de natuur. De brandweer is opgeroepen voor het herstel en de bescherming van een naastgelegen natuurgebied.

Andere vaststellingen of inspecties zijn nog lopende of onderhevig aan verder onderzoek. De bestuurlijke acties worden verder gezet.

Laf en asociaal

Volgens minister Demir raken de grove inbreuken op onze mest- en milieuwetgeving iedereen. “Het is laf, grotesk asociaal en een aanslag op ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen. Mensen die sjoemelen met mest, want daar gaat het om, daar bestaat geen excuus voor. Ik ben zeer tevreden dat het parket en de federale gerechtelijke politie hier hard op inzetten en ben blij dat mijn diensten een waardevolle bijdrage konden leveren in een onderzoek dat moet leiden tot het paal en perk stellen van criminelen die uit winstbejag het leefmilieu vergiftigen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is