Zuhal Demir pompt 4 miljoen in projecten tegen waterschaarste bij langdurige droogte

Door Zuhal Demir op 7 januari 2020, over deze onderwerpen: Investeringen, Leefmilieu
Belangenconflict loont: Vlaamse gemeenten kunnen Vivaqua verlaten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim vier miljoen euro in projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. De zogenaamde ‘proeftuinen droogte’ mikken vooral op het (her)gebruik van water met als doel samen een strategische watervoorraad aan te leggen. De Vlaamse Milieumaatschappij begeleidt de projecten.

Vlaanderen wapenen tegen droogte

De Vlaamse zomers van de voorbije jaren waren uitzonderlijk droog. Minister Demir wil ons land beter wapenen tegen die droogtes. Ze maakt nu meer dan vier miljoen euro vrij voor projecten die waterschaarste tegengaan. 

Oplossingen op het terrein

Dankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier experimenteren met vernieuwende manieren van werken en technologieën. Dat leidt niet enkel tot concrete oplossingen op het terrein, maar zorgt ook voor nieuwe inzichten en inspiratie voor anderen.

Nadenken over watergebruik

Zo vormt een bedrijf zijn voormalige waterzuiveringsinstallaties om tot een bufferbekken voor regenwater, dat onder meer ter beschikking gesteld zal worden van omliggende landbouwbedrijven. Elders werken vier partijen samen om het regenwater van hun daken te verzamelen en te bufferen. “Deze innovatieve projecten, gespreid over gans Vlaanderen, kunnen andere initiatiefnemers inspireren om ook na te denken over water(her)gebruik.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is