Zuhal Demir op de Europese Leefmilieuraad: “Factuur niet doorschuiven naar gezinnen”

Door Zuhal Demir op 5 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu
Innovatie klimaat

“Alle gewesten in dit land willen aanspraak maken op het fonds.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bracht een klare boodschap op de Europese Leefmilieuraad. Eerder raakte bekend dat de Europese Commissie de volledige 68 miljoen euro van het Just Transition Fund voor België wil toewijzen aan de provincie Henegouwen. In de raad Leefmilieu vertegenwoordigde minister Demir alle deelstaten van België. “Ik ben ook correct daarin en zal correct de standpunten formuleren zoals afgesproken met de collega’s.”

Belangen van Vlaamse gezinnen

Zuhal Demir wees erop dat de Europese Commissie zich niet moet inmengen met de interne Belgische verdeling. “België is een land met verschillende democratieën. Ik vertegenwoordig alle deelstaten, het ganse land. Ik ben ook correct daarin en zal correct de standpunten formuleren zoals afgesproken met de collega’s. Maar, wees gerust: ik zal hier altijd de belangen van de Vlaamse gezinnen en jobs verdedigen. Want te vaak wordt de betaalbaarheid voor hen uit het oog verloren. Wij willen als Vlaanderen die fout niet maken.”

Doelstellingen eenzijdig verhogen

Over de EU-Klimaatwet nam Demir het woord niet tijdens de Europese Raad. België heeft daarover nog geen standpunt ingenomen. Maar als Vlaams minister is ze duidelijk: “Als Vlaanderen zijn we daar erg bezorgd over. Als Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen. Met het ontwerp van klimaatwet wil de Europese Commissie onze doelstelling van 2030 eenzijdig verhogen. Zonder rekening te houden met de factuur voor onze gezinnen. Daar leggen wij ons niet bij neer. Dat is toch echt niet de manier waarop je een gedragen klimaatbeleid moet voeren.”

Greta Thunberg aan het woord

Bij aanvang van de Raad werd ook kort het woord gegeven aan activiste Greta Thunberg. “Het verhaal van juffrouw Thunberg kennen we. Ik respecteer haar daar voor. En ze mag grofgebekt zijn. Maar ik ga niet na een show-voorstel met een schuldgevoel aan deze Raad deelnemen. Dat laat ik me niet aanpraten. Wel met een plichtsgevoel. Greta stoot veel mensen af van de klimaatzaak. Haar aanpak werkt duidelijk niet. Ik vind het niet verstandig om haar te blijven uitnodigen in politieke fora. Je kweekt negationisten en we hebben iedereen nodig om de uitdagingen aan te gaan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is