Zuhal Demir: "Nu asociaal loonakkoord van de baan is, moeten we teruggrijpen naar afspraken Michel I"

Door Zuhal Demir op 26 maart 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Sociaal overleg, Pensioenen, Uitkeringen
Zuhal Demir

Kamerlid en voormalig staatssecretaris Zuhal Demir ziet de afwijzing van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) Een Interprofessioneel Akkoord (IPA) is een sectoroverschrijdend akkoord tussen de Belgische werkgevers en de vakbonden. Belangrijkste onderdeel is de afspraak over de lonen. De loonnorm moet in België door de regering worden bekrachtigd. Interprofessioneel akkoord (IPA) door een van de sociale partners als een positieve zaak. "Dit was een asociaal akkoord dat jongeren de factuur liet betalen en gepensioneerden bestrafte die hun hele leven hard gewerkt hebben", zegt Demir. De N-VA wil in het parlement een loonsverhoging voor de werknemers steunen en roept Kris Peeters op terug te grijpen naar de 'Zweedse' afspraken van de arbeidsdeal.

De drie vakbonden bleken enorm verdeeld over het ontwerp-IPA, waardoor er geen formeel goedgekeurd en bindend IPA is voor 2019-2020. Niet alleen in de politiek blijkt er onvoldoende draagkracht.

Verantwoordelijkheid nemen

"Het is nu aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen om het economische herstel veilig te stellen. Wij zijn bereid om dat in het parlement te doen", zegt Demir. "De loonsverhoging voor werknemers, 1,1 procent bovenop de automatische index, willen we uiteraard steunen. Dankzij de hervormingen van de regering-Michel I is daar economisch ruimte voor. Maar het wordt eindelijk tijd dat Kris Peeters zich niet als vakbondsman, maar als minister van Werk gedraagt. Teruggrijpen naar de arbeidsdeal maakt daar deel van uit."

Asociaal akkoord

Demir stelt dat het ontwerp-IPA een asociaal akkoord was, niet in het minst de besteding van de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe . "De minimumpensioenen na volledige loopbaan zouden maar met één procent stijgen, terwijl die bij onvolledige loopbaan met 2,4 procent zouden stijgen en de uitkeringen voor zeer langdurige werklozen zelfs met 3,5 procent. Daarnaast moesten de jongere generaties de factuur betalen voor de versoepeling van de SWT-leeftijd en de landingsbanen. Onbegrijpelijk dat Peeters hierin wou meegaan."

Werknemers niet afschrijven

Daarom roept de N-VA op om terug te grijpen naar de afspraken binnen de voormalige regering-Michel I. "Werknemers afschrijven op 55 of 58 jaar steunen we niet. Dit is diefstal op de jongere generaties. De Koninklijke Besluiten over het verhogen van de leeftijd voor brugpensioen (SWT) tot 60 jaar moeten door Kris Peeters gepubliceerd worden zoals eerder beslist in de arbeidsdeal. Ook de zogenaamde landingsbanen moeten vanaf 2019 naar minstens 60 jaar te gaan", gaat Demir verder. "De besteding van de welvaartsenveloppe moet gefocust worden op laagste pensioenen bij volledige loopbaan. Wij weigeren mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben daarvoor af te straffen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is