Het Just Transition Fund is een onderdeel van de Europese Green Deal en stelt voor de periode 2021-2027 7,5 miljard euro ter beschikking aan lidstaten om de regio’s die het meest getroffen worden door de transitie naar klimaatneutraliteit, te ondersteunen. De manier waarop de Commissie dat geld wil verdelen, wordt binnen de Vlaamse Regering niet op gejuich onthaald.

Vlaanderen heeft betere deal nodig

Voor de Vlamingen dreigt de verdeling op een financiële kater uit te draaien. Meer dan een kwart van het fonds gaat naar Polen en slechts 0,9 procent naar België. Bovendien eist de Europese Commissie dat die Belgische middelen prioritair naar de Waalse provincie Henegouwen gaan. “Vlaanderen verliest dus twee keer: één keer aan Europa, net zoals de Waalse collega’s, en één extra keer omdat Europa een extra transfer eist naar Henegouwen. Vlaanderen heeft een betere Deal nodig”, aldus minister Demir.

Van de in totaal 7,5 miljard euro krijgt België het minimum van 68 miljoen euro, 6 euro per inwoner. “Dat is 0,9 procent, terwijl onze inwoners zorgen voor 3 procent van de EU-begroting”, stelt Demir. “Vlaanderen zou in het minimumscenario aanspraak kunnen maken op 39 van de 68 miljoen euro. Maar zelfs daar steekt de Europese Commissie een stokje voor. De Europese Commissie wil dat België de middelen prioritair inzet in Bergen, Charleroi en Doornik, alle in de provincie Henegouwen. De reden daarvoor is erg kunstmatig en niet transparant. Vlaanderen zorgt voor welvaart en wordt daarvoor gestraft.”

Steenkoolcentrales sluiten wordt afgestraft

Opmerkelijk is dat landen die nog steeds op steenkool, bruinkool, turfproductie of schaliegas draaien een groot voordeel hebben bij de verdeling van de middelen. “In tegenstelling tot Nederland en Duitsland heeft ons land alle steenkoolcentrales gesloten. Toch hebben landen die wél nog elektriciteit produceren uit steenkool vreemd genoeg een voordeel. Zo krijgt België slechts 6 euro per inwoner en Nederland, het land van EU-commissaris Frans Timmermans, meer dan het dubbele per inwoner”, klaagt Demir aan.

Niet rechtvaardig

“Wij willen een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid in Vlaanderen. Maar we hebben niet de ambitie om met het geld van de Vlamingen het klimaatbeleid in Wallonië en Oost-Europa haalbaar en betaalbaar te maken. Vlaanderen zal niet akkoord gaan met de verdeling van de middelen zoals nu voorgesteld. Aan België zo weinig middelen toekennen én dan nog eens één Waalse provincie als prioriteit bestempelen: dat lijkt ons weinig rechtvaardig”, besluit Demir.