"Natuur staat centraal in het Vlaamse beleid", aldus Zuhal Demir. "We maken ruimte voor extra natuurgebieden en zorgen voor een actualisering van de toegankelijkheid van de bestaande gebieden. Zo komen we ook tegemoet aan de roep voor meer toegankelijke natuur, sinds we allemaal aan het wandelen zijn geslagen."

Strenge beheersplannen

Een natuurreservaat is een gebied dat specifiek wordt beheerd om de natuurwaarden in stand te houden of verder te ontwikkelen. Er gelden strenge natuurbeheersplannen. Niet elk stukje bos of natuur kan erkend worden als reservaat. Er moeten belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dier- en plantensoorten aanwezig zijn, en een hoge biodiversiteit. "En die gebieden moeten natuurlijk ook beheerd worden. Dat gaat vaak over vrijwilligers van natuurverenigingen", zegt Zuhal Demir.

Straks 100.000 hectare natuurgebied

Vlaanderen telt momenteel ongeveer 97.245 hectare natuur onder effectief natuurbeheer, een getal dat volgend jaar wellicht de kaap van 100.000 hectare zal overstijgen.