Vorig jaar werd door Engie Electrabel een aanvraag ingediend voor de bouw van vijf windturbines op dezelfde plaats. Vlaanderen werd toen niet voorafgaand geïnformeerd, tot grote onvrede van Vlaams ministers Diependaele (erfgoed) en Demir (omgeving). Op advies van de bevoegde instantie werd de procedure toen onderbroken en verkoos het bedrijf wijzigingsplannen in te dienen. Samen met het bedrijf Vortex Energy Belgium werd nu een extra windturbine toegevoegd, waardoor het project nu zes windturbines omvat. De installatie en de grootte van de vijf windturbines die eerder door Engie Electrabel waren gepland, zijn niet gewijzigd.

Verstoring erfgoedlandschap en agrarisch uitzicht Voerstreek

“Het project zorgt voor een fundamentele verstoring van het van grootschalige infrastructuur gevrijwaarde erfgoedlandschap en het agrarisch uitzicht in de toeristisch erg belangrijke Voerstreek. Daarnaast worden negatieve effecten verwacht voor verschillende beschermde vogelsoorten gezien de nabijgelegen speciale beschermingszones, maar ook voor omwonenden door het geluid en de slagschaduw”, klinkt het bij Demir en Diependaele.

Tijdens de adviesverleningsprocedure leverde Vlaanderen alvast een negatief advies af voor het project. Demir en Diependaele kondigen bovendien aan dat ze samen ook een formeel bezwaarschrift zullen indienen namens de Vlaamse Regering, de deadline daarvoor is pas later deze maand.

Eerder maakte ook burgemeester Joris Gaens van Voeren al duidelijk dat de gemeente Voeren de bouw van windturbines op deze plaats niet ziet zitten.