Begin juli vorig jaar sloot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir met goedkeuring van de voltallige Vlaamse Regering een Saneringsovereenkomst af met multinational 3M. Het bedrijf engageerde zich daar voor een bedrag van minstens 571 miljoen euro. Naast de evidente directe saneringskosten voor de opkuis van de PFAS-vervuiling in en rond Zwijndrecht, dwong Demir ook een algemene schadevergoeding af van 100 miljoen euro. Die middelen werden door 3M gestort in het zogenaamde Milieu en Natuurfonds (MINA) van Demir.

Saneren en herwaarderen

Daarenboven werd er ook een akkoord afgesloten om niet alleen de vervuilde omgeving in Zwijndrecht te saneren op kosten van 3M, maar ook te herwaarderen. Daarvoor krijgt de gemeente nu 15 miljoen euro. Enerzijds om de taak van de bodemsanering voor de gemeente te verlichten, anderzijds om de kwaliteit van het landschap en de publieke ruimte in de gemeente te verbeteren. Daarvoor zal Zwijndrecht, in samenspraak met inwoners, lokale burgercollectieven en verenigingen, een masterplan opstellen.

Onverminderd werk maken van gezonde omgeving

“De vervuiler betaalt. Dat principe houden we hoog in het vaandel. Het grootste akkoord ooit met een vervuiler komt rechtstreeks ten goede aan de gemeenschap. Zo maken we aan de inwoners van Zwijndrecht duidelijk dat het ons menens is om onverminderd werk te maken van een gezonde leefomgeving”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.