Een sterke lerarenopleiding is een belangrijk wapen in de strijd tegen het lerarentekort. Daarom investeert minister Weyts nu 2,4 miljoen euro in 12 pilootprojecten om de lerarenopleidingen te versterken. Na een positieve evaluatie kunnen deze projecten uitgerold worden over alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. “Sommige mensen denken dat we kandidaten gaan afschrikken als we de lat hoger leggen, maar het omgekeerde is waar: een sterke opleiding kan juist méér mensen lokken. Ik wil dat de lerarenopleidingen competente en gepassioneerde leerkrachten afleveren. Zo kunnen we ook de maatschappelijke waardering voor alle leerkrachten terug opschroeven.”

Sterke inzet op STEM bij toekomstige leerkrachten

Er zijn verschillende projecten die de lat hoger leggen voor de toekomstige leerkrachten: er moet sterk ingezet worden op vakkennis en vakdidactiek. Daarbij is onder meer aandacht voor STEM-competenties bij leerkrachten-in-spe. Zo gaat Vives Zuid toekomstige leerkrachten basisonderwijs digitale competenties bijbrengen, zodat ook jonge kinderen al aangepast STEM-onderwijs krijgen. De KULeuven zet in op geïntegreerd STEM-onderwijs, waarbij wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde interageren.

Brits voorbeeld om leerkrachten voor te bereiden op diversere klassen

Toekomstige leerkrachten moeten ook beter voorbereid worden om les te geven aan een diverse klas, waar bijvoorbeeld ook leerlingen met dyslexie of een autismespectrumstoornis deel van kunnen uitmaken. Daarom brengt de lerarenopleiding Thomas More Kempen het Britse model van de Onderzoeksscholen naar Vlaanderen. In nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde scholen zal zij onderzoeken wat in de praktijk werkt en wat niet werkt om de leerprestaties van álle leerlingen te bevorderen.

Onderwijs op afstand voor zij-instromers

Er zijn daarnaast extra inspanningen om de lerarenopleidingen nog flexibeler te maken, zodat bijvoorbeeld ook zij-instromers die al een job of een gezin hebben makkelijker een lerarenopleiding op maat kunnen volgen. Zo maakt de UGent werk van geavanceerde video-annotatie, waarmee docenten feedback kunnen geven op video’s die leerkrachten-in-opleidingen thuis of op hun stageplek opgenomen hebben. De UAntwerpen gaat een online platform ontwikkelen dat specifiek is afgestemd op zelfregulerend leren en werkplekleren.