5.971.540 euro van de voorziene budgetten voor hulpmiddelen voor personen met een beperking bleef ongebruikt in 2021. Tine van der Vloet reageert teleurgesteld op die bevindingen: “Die hulpmiddelen kunnen voor personen met een beperking een wereld van verschil maken. Personen kunnen daardoor activiteiten uitoefenen die voorheen moeilijk of zelfs onmogelijk waren.”

Te streng?

“Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat ook in 2020 ruim drie miljoen euro ongebruikt bleef. In 2019 gaat het over ruim twee miljoen euro ongebruikte middelen. Er is dus een stijgende trend merkbaar. Ongebruikte middelen vloeien naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)”, aldus van der Vloet. “Ik krijg vaak te horen dat personen geen terugbetaling krijgen van het aangevraagde hulpmiddel. Misschien gaat het VAPH toch te streng om met het terugbetalen van hulpmiddelen”, vervolgt van der Vloet. 

Leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid

“In de beleidsnota staat dat de Vlaamse Regering de mogelijkheid willen verkennen om naar een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid te evolueren. Vandaag kunnen enkel personen tot 65 jaar beroep doen op hulpmiddelen van het VAPH. Als we merken dat er jaarlijks zoveel overschot is, kunnen we dan geen stap zetten richting een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid?”, vraagt van der Vloet zich af. 

Ook voor assistentiehonden

“Een andere optie die ik voor ogen heb is om de refertelijst uitbreiden. Zo pleit ik al langer om bijvoorbeeld alle assistentiehonden op de refertelijst te plaatsen. Assistentiehonden zijn vaak een dure investering, maar maken het leven van personen met een specifieke handicap wel een stuk makkelijker. Nu blijkt dat er restmiddelen zijn, lijkt een uitbreiding van de refertelijst zeker een piste die we van naderbij willen bekijken”, besluit van der Vloet.