Goede voorbeeld

Hij wil nu het debat over de ziekteregeling aangaan. "In de overtuiging dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven, stel ik voor de koppen bij elkaar te steken om dit principe voor onszelf gelijk te schakelen met wat we vragen van de Vlamingen", besluit Matthias Diependaele.

Ook in Brussel vraagt de N-VA intussen dat de ziekteregeling voor de Brusselse parlementsleden wordt gelijkgeschakeld. En ook minister Vandeput, belast met Ambtenarenzaken, heeft in de plenaire al gezegd dat voor de N-VA de regeling qua ziekte voor werknemers, ambtenaren en parlementairen gelijk getrokken mag worden.