Terwijl de ‘klassieke’ vormen van criminaliteit afnemen, nemen cybercriminaliteit en drugsgerelateerde criminaliteit een hoge vlucht. Op basis van een werklastmeting heeft de federale gerechtelijke politie een actieplan opgesteld met vragen aan de regering.

“Een van de vragen is die naar bijkomende mensen en middelen”, zei Ingels in De Ochtend. “De regering maakt 30 miljoen euro vrij, maar de federale gerechtelijke politie vraagt 100 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur en 1.000 extra voltijdse equivalenten.” Omdat de federale regering niet tegemoet komt aan die vraag, stelt de N-VA voor om crimineel geld dat de federale politie onderschept gedeeltelijk en tijdelijk te laten terugvloeien naar haar eigen diensten en werking.

Ingels vraagt een vervroegde samenkomst van de commissie Binnenlandse Zaken zodat de politie snel het nodige kan doen om de golf van drugsgeweld mee in te dijken.