Gehoorschade is een ernstig probleem met verstrekkende gevolgen: permanent oorsuizen, slechthorendheid, overgevoeligheid aan geluid, slaapstoornissen, duizeligheid en concentratieproblemen. In Vlaanderen zijn er ongeveer een half miljoen mensen die problemen ondervinden met hun gehoor en dat aantal neemt exponentieel toe.

Probleem aanpakken bij de bron

Vorig jaar bracht onderzoek aan het licht dat op bijna drie kwart van de onderzochte kleine evenementen de geldende geluidsnormen overtreden werden. Meteen kwam een pleidooi naar boven voor strengere geluidsnormen voor muziekactiviteiten en verplichte oordoppen. Minister Demir is niet overtuigd dat dergelijke initiatieven zaligmakend zullen zijn. “Problemen bestrijd je bij de bron, dat wil zeggen aan de volumeknop. De Vlaamse geluidsnormen zijn wetenschappelijk onderbouwd, liggen op een gelijkaardig niveau als in onze omliggende landen en zijn er niet zomaar gekomen. Het is vooral aan organisatoren om dat zo goed als ze kunnen na te leven en aan lokale besturen om hen daarin te coachen en desgevallend te handhaven.”

Extra informatie en coaching

Demir kondigt aan dat ze een extra informatie- en coachingcampagne uitwerkt richting organisatoren en lokale besturen. “Uit eerder onderzoek bleek al een grote bereidheid bij kleine organisatoren om zich aan de bestaande geluidsnormen te houden, maar slechts vier procent zegt dat ze voldoende geïnformeerd zijn. We gaan vanuit Vlaanderen extra initiatieven nemen zodat voldoende informatie en coaching tot bij vooral lokale organisatoren geraakt.”

Overal oordopjes

Op dit moment voorziet de regelgeving dat voor geluidsniveaus boven 95 dB(A) oordopjes vrij en kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld. “We moeten ook naar een mentaliteit gaan dat jezelf extra beschermen op bijvoorbeeld concerten normaal is. Oordopjes zouden zowat overal beschikbaar moeten zijn”, meent Zuhal Demir.

Kinderen altijd beschermen

Voor kinderen is Demir persoonlijk bereid een grote stap verder gaan. “Niemand heeft het recht om kinderen onbeschermd bloot te stellen aan overdreven geluid. Daar ben ik wél voor een verplichting van gehoorbescherming. En daar kunnen we ook op toezien en zal de sociale controle erg groot zijn”, meent Demir.

Subsidie voor geluidsmeters

Daarnaast laat Demir weten dat ze de bestaande Vlaamse subsidies voor geluidsmeters bij lokale besturen en politiezones verderzet omdat jeugdbewegingen, jeugdhuizen en jeugdlokalen er mee de vruchten van plukken. “Jongeren maken we zo bewust van het belang van de juiste geluidsnormen en we voorkomen zo een heel leven vol ellende door gehoorschade”, aldus Demir. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopprijs van de toestellen met een maximum van 2.500 euro.

Gehoorschade op de werkvloer

Tot slot is de werkvloer bijzonder vaak een plaats waar mensen gehoorschade oplopen. Veel werknemers hebben dagelijks te maken met schadelijk geluid op het werk. Lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest, staat al jaren in de top 3 van meest gemelde beroepsziekten. Het is een belangrijk arbeidsrisico. Minister Demir bekijkt dan ook of specifieke informatie- en sensibiliseringscampagne op de werkvloer mogelijk zijn.

Hoortest voor Zuhal

Tijdens een werkbezoek aan Cochlear in Mechelen, wereldleider in de sector van de implanteerbare hooroplossingen, onderging de minister een confronterende hoortest in een ultramoderne hoorbooth. Zo kwam ze te weten hoe het met haar eigen gehoor gesteld is. Ook de resultaten werden met haar besproken.