De Vlaamse Regering voorzag vorig jaar 1,1 miljard euro aan goedkope leningen voor sociale woningmaatschappijen. Die gebruikten echter slechts 660 miljoen euro van die pot. Het resterende bedrag wil Matthias Diependaele nu reserveren voor investeringen in de privéhuurmarkt.

Verlaagd huurtarief

Met dat geld kunnen er woningen op de privémarkt gerenoveerd worden, of zelfs bijgebouwd, via winstleningen voor aannemers, private personen of ontwikkelaars. Die leningen worden toegekend voor betaalbaar huren. Huurders zullen dus kunnen huren aan een verlaagd tarief voor een vastgestelde duurtijd.

Hogere kwaliteit huurwoningen

“Hierdoor zorgen we voor meer betaalbare daken boven de hoofden van de Vlaamse huurders. Aangezien de budgetten grotendeels gaan naar renovatie en nieuwbouw, verhogen we ook de kwaliteit van de huurwoningen, inclusief de energieprestatie van ons huurpatrimonium”, aldus Matthias Diependaele.

Lagere registratierechten

Met dit initiatief wil Matthias Diependaele ook een mentaliteitswijziging doorvoeren in het woonbeleid. “Ik ben minister van álle Vlamingen die een kwalitatieve woning willen, niet alleen van de sociale huurder. Het Vlaamse woonbeleid moet zich dus niet alleen richten op zuiver sociaal wonen, al blijven we daar fors in investeren. Maar we moeten ook voorzien in een flankerend beleid op de privaatmarkt. Daarom heb ik ook de registratierechten voor de aankoop van een woning verlaagd”, besluit de minister.