Werkloosheidsuitkering vanaf dag één: Europa wil welvaartstoerisme

Door Helga Stevens op 11 december 2018, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Europees beleid
Helga Stevens

“Wat het Europees Parlement vandaag goedkeurde, is een resem prikkels voor socialezekerheidstoerisme.” Europarlementslid Helga Stevens is niet te spreken over de set nieuwe Europese socialezekerheidsregels. EU-burgers kunnen daardoor een Belgische werkloosheidsuitkering krijgen na amper één dag gewerkt te hebben. Helemaal onbegrijpelijk vindt Helga Stevens het stemgedrag van CD&V en Open Vld. Ondanks dure woorden in het verleden stemden de voormalige federale coalitiepartners niet tegen. “Vasthouden aan principes is voor de Marrakesh-partijen blijkbaar erg moeilijk,” stelt Helga Stevens vast.

Sinterklaas en Kerstman

Dankzij de N-VA moeten Europese nieuwkomers momenteel eerst drie maanden gewerkt hebben in België vooraleer zij recht hebben op een deel van de Belgische koek. Deze driemaandenregel dreigt nu strijdig te zijn met het Europees recht, en kan dus worden afgeschaft. “Voor de EU zijn uitkeringen blijkbaar cadeautjes die je krijgt als je de grens oversteekt. December mag dan de maand van Sinterklaas en de Kerstman zijn, van Europa zou men toch iets meer realiteitszin mogen verwachten”, betreurt Europarlementslid Stevens nog.

Toeristische trekpleister

Een andere nieuwigheid is dat burgers hun werkloosheidsuitkering gedurende zes maanden naar een andere lidstaat kunnen meenemen. Zo kan bijvoorbeeld een Bulgaar die één dag in België heeft gewerkt, met een Belgische werkloosheidsuitkering gewoon naar zijn thuisland terugkeren. Helga Stevens ziet de bui al hangen: “Een tripje naar België wordt zo wel bijzonder interessant. Want een Belgische werkloosheidsuitkering ligt al snel een pak hoger dan een Bulgaars loon.” 

België is bovendien de enige lidstaat in de Europese Unie met een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd. “België riskeert zo een ware toeristische trekpleister te worden door onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid . Voor de houdbaarheid van onze sociale zekerheid moeten werkloosheidsuitkeringen beperkt worden in de tijd”, meent Stevens.

Forse taal, verkeerde knopje

Helga Stevens is nu benieuwd naar het standpunt dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) namens de federale regering zal innemen. Enkel weken sprak hij nog forse taal door het principe te verdedigen dat je eerst moet bijdragen vooraleer je recht hebt op sociale rechten en dat dit fundamenteel is voor onze sociale zekerheid. Open Vld reageerde toen even fors, maar toch vond Guy Verhofstadt in het Europees Parlement het juiste knopje niet bij de stemming. Nochtans is het voor Helga Stevens heel duidelijk: “Deze socialezekerheidsregels brengen de houdbaarheid van onze sociale zekerheid in gevaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is